+
اروپا
آمریکا
آسیا
آفریقا
استرالیا و اقیانوسیه
دولتهای منقرض شده

آمار

سکه ها:18,368,053
امروزاضافه شده:+ 18,053
تصاویر+246518,252مجموعه دارها+4371,443
ثبت نام

دوست دارید چه دوره سکه ای افزوده شود؟

 
 
 
 
 
 

خبرها

آخرین به روزرسانی ها

01 hrsبرزیل 80 ریس, 1825-1829 (Sao Paulo)01 hrsبرزیل 80 ریس, 1824-1831 (Bahia)01 hrsبرزیل 40 ریس, 1823-1831 (Cuiaba)01 hrsبرزیل 40 ریس, 1824-1830 (Bahia)01 hrsبرزیل 40 ریس, 1823-1830 (Goias)01 hrsبرزیل 20 ریس, 1825-1830 (Bahia)01 hrsبرزیل 20 ریس, 1823-1830 ("R" – Rio de Janeiro)01 hrsبرزیل 10 ریس, 1827-182801 hrsبرزیل 10 ریس, 182410 hrsکره شمالی 20 ون, 2002 (Year of Horse /horse head/)10 hrsکره شمالی 20 ون, 2002 (Year of Horse /one horse/)10 hrsکره شمالی 20 ون, 2000 (Year of Dragon)11 hrsکره شمالی 20 ون, 2011 (Year of Rabbit)11 hrsکیپ ورد 50 اسکودو, 1994 (Iago sparrow)11 hrsکیپ ورد 20 اسکودو, 1994 (Brown Booby)11 hrsکیپ ورد 2.5 اسکودو, 1953-196712 hrsآنگولا 20 سنتاوو, 1948-1949 (Revolution)12 hrsآفریقای غربی بریتانیا 1/10 پنی , 1949-195013 hrsکره شمالی 20 ون, 2012 (Year of Dragon)13 hrsکره شمالی 20 ون, 2015 (Year of Goat)18 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Rooster /temple on obverse in a circle/)18 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Monkey /temple on obverse in a circle/)18 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Horse /temple on obverse in a circle/)18 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Horse /temple on obverse w/o circle/)18 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Rat /temple on obverse in a circle/)18 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Rabbit /temple on obverse in a circle/)18 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Goat /temple on obverse in a circle/)18 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Snake /temple on obverse in a circle/)18 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Snake /temple on obverse w/o circle/)18 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Dragon /temple on obverse in a circle/)18 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Ox /temple on obverse in a circle/)18 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Pig /temple on obverse in a circle/)18 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Dog /temple on obverse in a circle/)18 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Tiger /temple on obverse in a circle/)19 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Ox /temple on obverse w/o circle/)19 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Dragon /temple on obverse w/o circle/)19 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Goat /temple on obverse w/o circle/)19 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Rabbit /temple on obverse w/o circle/)19 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Rat /temple on obverse w/o circle/)19 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Monkey /temple on obverse w/o circle/)19 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Rooster /temple on obverse w/o circle/)19 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Pig /temple on obverse w/o circle/)19 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Dog /temple on obverse w/o circle/)19 hrsکره شمالی 20 ون, 2013 (Year of Tiger /temple on obverse w/o circle/)19 hrsهلند 5 سنت, 1943-1945 (Margriet of the Netherlands /with the date, round/)20 hrsلهستان 18 گروژی, 1763 (Elbląg Mint)20 hrsلهستان 18 گروژی, 1758-176320 hrsلهستان 2 زلوتی, 176020 hrsلهستان 1 زلوتی, 1762-176320 hrsلهستان 1 tymf, 176320 hrsلهستان 6 گروژی, 1760-1763 (Gdańsk Mint)20 hrsلهستان 6 گروژی, 1762-1763 (Elbląg Mint)20 hrsلهستان 6 گروژی, 1761-1763 (Toruń Mint)20 hrsلهستان 3 گروژ, 1755-176320 hrsلهستان 3 گروژ, 1761-1763 (Elbląg Mint)20 hrsلهستان 3 گروژ, 1763 (Toruń Mint)20 hrsلهستان 1 solid, 1760-1763 (Toruń Mint)20 hrsلهستان 1 solid, 1760-1763 (Elbląg Mint)20 hrsلهستان 1 solid, 1753-1763 (Gdańsk Mint)22 hrsلهستان 1 زلوتی, 176322 hrsلهستان 18 گروژی, 176022 hrsلهستان 18 گروژی, 176322 hrsلهستان 3 گروژ, 176222 hrsلهستان 6 گروژی, 1761 (Toruń Mint)22 hrsلهستان 6 گروژی, 1761 (Gdańsk Mint)22 hrsلهستان 3 گروژ, 1762-176322 hrsلهستان 6 گروژی, 1763 (Elbląg Mint)Sep 18برزیل 2000 ریس, 1886-1889Sep 18نپال 10 روپیه, 1968 (فائو)Sep 17روسیه 10 روبل, 2007 (Republic of Khakasia)Sep 17جزیره من 1 کرون, 1987 (America's Cup, Australia)Sep 17لیبریا 1 دلار, 2000 (Discovery of America, Columbus)Sep 17کانادا 50 سنت, 2005 (Monarch Butterfly)Sep 17کانادا 1 دلار, 2008 (Québec)Sep 17قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند, 2014 (Killer Whale)Sep 17قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند, 2009 (Antarctic Theaty)Sep 17قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند, 2016 (Sperm Whale)Sep 17قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند, 2016 (Sperm Whale)Sep 17قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند, 2015 (Hourglass Dolphin)Sep 17قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند, 2015 (Hourglass Dolphin)Sep 17بریتانیا 5 پوند, 2010 (London'12 Olympic - River Thames)Sep 17چین 10 یوان, 2018 (Fuxing - China High Speed Train)Sep 17لهستان 1 solid, 1754 (August head on obverse)Sep 17لهستان 3 گروژ, 1760Sep 17لهستان 1 solid, 1760 (Toruń Mint)Sep 17لهستان 1 solid, 1760 (Elbląg Mint)Sep 17لهستان 1 solid, 1754 (Gdańsk Mint)Sep 17برزیل 40 ریس, 1823-1831 (Rio de Janeiro)Sep 17جاماییکا 10 دلار, 1974 (Henry Morgan)Sep 17ساموآی آمریکا 1 دلار, 1988 (America's Cup)Sep 17Caribbean Netherlands 1 دلار, 2011 (Introduction of the US Dollar)Sep 17لهستان 1 تالار, 1734-1755Sep 17ویتنام جنوبی 2 ژو, 1975Sep 17ویتنام جنوبی 2 ژو, 1975 (Diameter 21mm)Sep 17ویتنام جنوبی 5 ژو, 1975Sep 17ویتنام جنوبی 1 ژو, 1975Sep 17دانمارک ½ کرون, 1771Sep 17دانمارک 32 skilling, 1775Sep 17دانمارک 32 skilling, 1775Sep 17بلاروس 1 روبل, 2010 (Amerigo Vespucci)Sep 17روسیه 25 روبل, 2010 (Temple ensemble Korovniki, Yaroslavl)

uCoin