+
اروپا
آمریکا
آسیا
آفریقا
استرالیا و اقیانوسیه
دولتهای منقرض شده

آمار

سکه ها:19,491,889
امروزاضافه شده:+ 25,143
تصاویر+383532,849مجموعه دارها+4974,249
ثبت نام

دوست دارید چه دوره سکه ای افزوده شود؟

 
 
 
 
 
 

خبرها

بهای کنونیآخرین به روزرسانی ها

کاتالوگ سکهآخرین به روزرسانی ها

50 minsقزاقستان 500 تنگه, 2016 (The Legend of Tan-Gun)50 minsقزاقستان 500 تنگه, 2016 (Kazakh Waltz)51 minsقزاقستان 500 تنگه, 2016 (Independence of Kazakhstan)51 minsقزاقستان 500 تنگه, 2016 (Haloxylon)51 minsقزاقستان 500 تنگه, 2016 (Holiday forty days)51 minsقزاقستان 500 تنگه, 2016 (Abul Khair Khan)52 minsقزاقستان 500 تنگه, 2016 (Love)52 minsقزاقستان 500 تنگه, 2016 (Kul Tigin)53 minsقزاقستان 500 تنگه, 2017 (Year of Rooster)53 minsقزاقستان 500 تنگه, 2017 (Year of Rooster)54 minsقزاقستان 500 تنگه, 2017 (Tulipa greigii)54 minsقزاقستان 500 تنگه, 2017 (Shashu)54 minsقزاقستان 500 تنگه, 2017 (Town Musicians of Bremen)55 minsقزاقستان 500 تنگه, 2017 (The Golden Grain of the Steppe)56 minsقزاقستان 500 تنگه, 2017 (Ablai Khan)56 minsقزاقستان 500 تنگه, 2017 (Dombra)56 minsقزاقستان 500 تنگه, 2017 (Y. Altynsarin)57 minsقزاقستان 500 تنگه, 2018 (Year of Dog)57 minsقزاقستان 500 تنگه, 2018 (Year of Dog)58 minsقزاقستان 100 تنگه, 2016 (The Legend of Tan-Gun)59 minsقزاقستان 100 تنگه, 2017 (Shashu)59 minsقزاقستان 100 تنگه, 2017 (Ablai Khan)01 hrsقزاقستان 100 تنگه, 2016 (Happy Birthday!)01 hrsقزاقستان 100 تنگه, 2016 (Olympics - Gymnastics)01 hrsقزاقستان 100 تنگه, 2016 (AIBA Women's World Boxing Championships)01 hrsقزاقستان 100 تنگه, 2017 (Coin of Well-Being)01 hrsقزاقستان 100 تنگه, 2017 (Tumar)01 hrsقزاقستان 100 تنگه, 2017 (Town Musicians of Bremen)01 hrsقزاقستان 100 تنگه, 2017 (Aisha Galimbaeva)01 hrsقزاقستان 100 تنگه, 2016 (Holiday forty days)01 hrsقزاقستان 100 تنگه, 2016 (Toktagali Zhangeldin)01 hrsقزاقستان 100 تنگه, 2016 (Hamit Ergaliev)01 hrsقزاقستان 100 تنگه, 2016 (Alikhan Bukeikhanov)01 hrsقزاقستان 100 تنگه, 2016 (Abul Khair Khan)01 hrsقزاقستان 50 تنگه, 2016 (Petropavl)01 hrsایتالیا 5 یورو, 2017 (Treaty of Rome)01 hrsایتالیا 5 یورو, 2017 (Totò)01 hrsایتالیا 2 یورو, 2017 (Basilica of Saint Mark)01 hrsاندونزی 1000 روپیه, 201601 hrsاندونزی 500 روپیه, 201601 hrsاندونزی 200 روپیه, 201601 hrsاندونزی 100 روپیه, 201601 hrsهند 10 روپیه, 2015 (India–Africa Forum Summit)01 hrsهند 10 روپیه, 2015 (Sarvepalli Radhakrishnan)01 hrsزیمبابوه 1 دلار, 2016-201701 hrsیونان 10 یورو, 2015 (Aristophanes)01 hrsیونان 10 یورو, 2015 (Archimedes)01 hrsجبل الطارق 50 پنس, 2012-201301 hrsجبل الطارق 50 پنس, 2012 (Christmas)01 hrsجبل الطارق 50 پنس, 2016 (Christmas)01 hrsآلمان 20 یورو, 2018 (Leipzig Gewandhaus Orchestra)01 hrsآلمان 20 یورو, 2018 (The Frog Prince)01 hrsآلمان 20 یورو, 2017 (Johann Winckelmann)01 hrsآلمان 20 یورو, 2017 (Invention of a Bicycle)01 hrsآلمان 20 یورو, 2017 (German Sports Aid Foundation)01 hrsآلمان 20 یورو, 2017 (Reformation)01 hrsآلمان 20 یورو, 2017 (Town Musicians of Bremen)01 hrsآلمان 5 یورو, 2017 (Tropical Zone)01 hrsآلمان 2 یورو, 2017 (Rhineland-Palatinate)01 hrsآلمان 2 یورو, 2018 (Helmut Schmidt)01 hrsآلمان 2 یورو, 2018 (Berlin)01 hrsتیمور شرقی 200 سنتاوو, 201701 hrsتیمور شرقی 100 سنتاوو, 201201 hrsونزوئلا 25 سنتیمو, 2011 (استقلال)01 hrsونزوئلا 50 بولیوار, 201601 hrsونزوئلا 100 بولیوار, 201601 hrsونزوئلا 10 بولیوار, 201601 hrsمجارستان 5000 فورینت, 2018 (FIFA - Russia)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2018 (The Song "Call")01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2018 (Golden Florin of Albert Habsburg)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2018 (FIFA 2018)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2018 (Artúr Görgei)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2017 (Lajos Kossuth Square)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2017 (Reformation)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2017 (Foundation of the Pécs University)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2017 (László Lajtha)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2017 (Austro-Hungarian Compromise of 1867)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2017 (János Irinyi)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2017 (Bükk National Park)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2017 (János Arany)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2017 (Margaret of Hungary)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2017 (Zsuzsanna Kossuth)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2016 (Rákoskeresztúr Memorial Cemetery)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2016 (István Széchenyi)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2016 (Budapest Zoo)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2016 (Forint)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2016 (Castle Szigetvár)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2016 (Sigismund of Luxemburg)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2016 (St. Martin)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2016 (Constitution)01 hrsمجارستان 2000 فورینت, 2016 (XXXI summer Olympic Games)01 hrsبریتانیا 2 پوند, 2014 (Trinity House)01 hrsبریتانیا 1 پوند, 2015 (Royal Coat of Arms of the UK)01 hrsبریتانیا 50 پنس, 2014 (2014 Commonwealth Games)10 hrsبریتانیا 5 پوند, 2015 (Battle of Waterloo)10 hrsبریتانیا 1 پوند, 2015-201610 hrsبریتانیا 50 پنس, 2015-201810 hrsبریتانیا 20 پنس, 2015-201810 hrsبریتانیا 10 پنس, 2015-201810 hrsبریتانیا 5 پنس, 2015-201810 hrsبریتانیا 2 پنس, 2015-201810 hrsبریتانیا 1 پنی, 2015-201810 hrsبورکینا فاسو 5000 فرانک, 2013 (Baby Smilodon)10 hrsبورکینا فاسو 1000 فرانک, 2013 (Smilodon)10 hrsبورکینا فاسو 1000 فرانک, 2013 (Baby Smilodon)10 hrsبورکینا فاسو 1000 فرانک, 2013 (Crocodile)10 hrsبولیوی 2 بولیویانو, 2017 (Bolivian Colorados Regiment)10 hrsبولیوی 2 بولیویانو, 2017 (Genoveva Ríos)10 hrsبلغارستان 10 لوا, 2017 (Rila Monastery)10 hrsبلغارستان 10 لوا, 2016 (Ruse-Varna Railway)10 hrsبلغارستان 2 لوا, 2017 (Elin Pelin)10 hrsبلغارستان 2 لوا, 2016 (Pencho Slaveykov)10 hrsبلژیک ½2 یورو, 2015 (Battle of Waterloo)10 hrsبلاروس 50 روبل, 2013 (Icon of the Theotokos "Ivir")10 hrsبلاروس 50 روبل, 2014 (Icon of the Theotokos "Belynichi")10 hrsبلاروس 50 روبل, 2014 (Icon of the Theotokos "Kazanskaya")10 hrsبلاروس 20 روبل, 2013 (Icon of the Theotokos "Ivir")10 hrsبلاروس 20 روبل, 2013 (Pisces)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2013 (Cancer)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2013 (Leo)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2013 (Virgo)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2013 (Libra)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2013 (Scorpio)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2013 (Sagittarius)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2013 (Capricorn)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2013 (Aquarius)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2013 (Aries)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2013 (Taurus)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2013 (Gemini)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2013 (Year of Horse)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2013 (Purple Emperor)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2013 (Hypericum tetrapterum)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2014 (Icon of the Theotokos "Belynichi")10 hrsبلاروس 20 روبل, 2014 (Hares)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2014 (Pavel Maslenikov)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2015 (Cancer)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2015 (Leo)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2015 (Year of Monkey)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2016 (Biathlon World Championships 2016)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2016 (Kraków)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2016 (Ghost Orchid)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2016 (XXXI summer Olympic Games)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2016 (Padua)10 hrsبلاروس 20 روبل, 2016 (Venice)11 hrsایالات متحده آمریکا 1 دلار, 1852 (Liberty Head)11 hrsاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل, 1991 (Barcelona’92 Olympic - Wrestling)13 hrsبلاروس 10 روبل, 2016 (Common goldeneye)13 hrsبلاروس 10 روبل, 2015 (Long-eared owl)13 hrsبلاروس 10 روبل, 2012 (Mercury)13 hrsبلاروس 10 روبل, 2014 (Common cuckoo)13 hrsبلاروس 10 روبل, 2013 (Hoopoe)13 hrsبلاروس 10 روبل, 2013 (Viola tricolor)13 hrsبلاروس 10 روبل, 2013 (Lily of the Valley)14 hrsبلاروس 10 روبل, 2013 (Crocus)14 hrsبلاروس 10 روبل, 2013 (Sunflower)14 hrsبلاروس 10 روبل, 2013 (Carnation)14 hrsبلاروس 10 روبل, 2013 (Nasturtium)14 hrsبلاروس 10 روبل, 2013 (Iris)14 hrsبلاروس 10 روبل, 2013 (Lilium)14 hrsبلاروس 10 روبل, 2013 (Orchid)14 hrsبلاروس 10 روبل, 2013 (Garden roses)14 hrsبلاروس 10 روبل, 2013 (Image of the Mother of God)14 hrsبلاروس 10 روبل, 2012 (Neptune)14 hrsبلاروس 10 روبل, 2012 (Uranus)14 hrsبلاروس 10 روبل, 2012 (Saturn)14 hrsبلاروس 10 روبل, 2012 (Jupiter)14 hrsبلاروس 10 روبل, 2012 (Mars)14 hrsبلاروس 10 روبل, 2012 (Earth)14 hrsبلاروس 10 روبل, 2012 (Venus)14 hrsبلاروس 10 روبل, 2012 (Sun)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2016 (Kraków)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2016 (Padua)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2013 (Gentleman suit)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2013 (Collecting)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2014 (Hypericum tetrapterum)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2014 (Catholic church of St. John the Baptist)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2014 (Mir Castle Complex)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2014 (Taurus)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2014 (Aries)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2014 (Aquarius)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2014 (Capricorn)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2014 (Gemini)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2014 (Common cuckoo)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2015 (Libra)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2015 (Long-eared owl)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2015 (Leo)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2015 (Cancer)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2015 (Sagittarius)14 hrsبلاروس 1 روبل, 2015 (Scorpion)Nov 16یمن 1/80 rial, 1948Nov 16کوبا 5 پزو, 2016-2017 (Antonio Maceo)Nov 16شوالیه‌های مالت 9 تاری, 1967Nov 16هلند 5 یورو, 2018 (Schokland)Nov 16عمان 25 بیسه, 1999Nov 16سان مارینو 2 اسکودی, 1978 (Freedom)Nov 16ترکیه 1.000.000 لیره, 1996 (Habitat II)Nov 16لتونی 5 یورو, 2018 (Coats of Arms)Nov 16لتونی 75 یورو, 2018 (Golden Brooch - The Bubble Fibula)Nov 16لتونی 20 یورو, 2017 (Golden Brooch - Horseshoe)Nov 16کره شمالی 1000 ون, 2009 (FIFA - South Africa)Nov 16استرالیا 2 دلار, 2017 (Saturn)Nov 16استرالیا 2 دلار, 2017 (Sun)Nov 16استرالیا 2 دلار, 2017 (Mars)Nov 16استرالیا 1 دلار, 2017 (Neptune)Nov 16استرالیا 50 سنت, 2017 (Jupiter)Nov 16استرالیا 20 سنت, 2017 (Uranus)Nov 16استرالیا 5 سنت, 2017 (Mercury)Nov 16استرالیا 10 سنت, 2017 (Earth)Nov 16استرالیا 2 سنت, 2017 (Venus)Nov 16استرالیا 1 سنت, 2017 (Pluto)Nov 16لیبریا 5 دلار, 2000 (Bald Eagle)Nov 16استرالیا 1 دلار, 2009 (FIFA - South Africa)Nov 16کره شمالی 1000 ون, 2009 (FIFA - South Africa)Nov 16آفریقای جنوبی 2 راند, 2010 (FIFA - South Africa)Nov 16هند - پرتغال ½ تانگا, 1903Nov 16هند - پرتغال ¼ تانگا, 1903Nov 16هند - پرتغال ⅛ تانگا, 1903Nov 16هند - پرتغال 1/12 تانگا, 1903Nov 16سوئد 5 کرونور, 1959 (Constitution)Nov 16استرالیا 25 سنت, 2006 (FIFA World Cup, 2006)Nov 16استرالیا 1 دلار, 2006 (FIFA World Cup, 2006)Nov 16عمان ¼ آنه, 1898Nov 16بریتانیا 1 شیلینگ, 1949-1951 (English crest /standing lion/)Nov 16سوئد 2 کرونور, 1952-1966Nov 16امپراطوری عثمانی 10 کوروس, 1909

uCoin