+

کلمبیا > کاتالوگ سکه

کلمبیا 5 پزو - obverseکلمبیا 5 پزو - reverse
5 پزو 1989 - 1993
مس - آلومینیوم - نیکل
, 2.26g, ø 17mm
کلمبیا - KM# 280
جمهوری کلمبیا
کلمبیا 10 پزو - obverseکلمبیا 10 پزو - reverse
10 پزو 1989 - 1994
مس - روی - نیکل
, 3.3g, ø 18.75mm
کلمبیا - KM# 281
جمهوری کلمبیا
کلمبیا 20 پزو - obverseکلمبیا 20 پزو - reverse
20 پزو 2004 - 2008
برنج
, 2g, ø 17.2mm
کلمبیا - KM# 294
جمهوری کلمبیا
کلمبیا 20 پزو - obverseکلمبیا 20 پزو - reverse
20 پزو 2003
آلومینیوم - برنز
, 3.6g, ø 20.25mm
کلمبیا - KM# 282.2
جمهوری کلمبیا
بها: $ 0.49
کلمبیا 20 پزو - obverseکلمبیا 20 پزو - reverse
20 پزو 1989 - 1994
آلومینیوم - برنز
, 3.6g, ø 20.25mm
کلمبیا - KM# 282
جمهوری کلمبیا
کلمبیا 50 پزو - obverseکلمبیا 50 پزو - reverse
50 پزو 2012 - 2017
استیل با روکش نیکل
, 2g, ø 17mm
کلمبیا - KM# 295
جمهوری کلمبیا
کلمبیا 50 پزو - obverseکلمبیا 50 پزو - reverse
50 پزو 2007 - 2012
فولاد ضد زنگ
, 4.56g, ø 22mm
کلمبیا - KM# 283.2a
جمهوری کلمبیا
بها: $ 0.3 - 1.99
کلمبیا 50 پزو - obverseکلمبیا 50 پزو - reverse
50 پزو 1989 - 2009
مس - روی - نیکل
, 4.56g, ø 22mm
کلمبیا - KM# 283
جمهوری کلمبیا
کلمبیا 100 پزو - obverseکلمبیا 100 پزو - reverse
100 پزو 2012 - 2017
استیل با روکش برنج
, 3.34g, ø 20.3mm
کلمبیا - KM# 296
جمهوری کلمبیا
بها: $ 0.22 - 1.0
کلمبیا 100 پزو - obverseکلمبیا 100 پزو - reverse
100 پزو 1992 - 2012
برنج
, 5.3g, ø 23mm
کلمبیا - KM# 285
جمهوری کلمبیا
کلمبیا 200 پزو - obverseکلمبیا 200 پزو - reverse
200 پزو 2012 - 2017
مس - روی - نیکل
, 4.61g, ø 22.4mm
کلمبیا - KM# 297
جمهوری کلمبیا
بها: $ 0.4 - 1.58
کلمبیا 200 پزو - obverseکلمبیا 200 پزو - reverse
200 پزو 1994 - 2012
مس - روی - نیکل
, 7.08g, ø 24.4mm
کلمبیا - KM# 287
جمهوری کلمبیا
uCoin