ایتالیا
×
کشور
شاه ویتوریو امانوئل دوم
1861 - 1878
×
دوره
×
ارزش
×
سال
سکه های یادبود
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: ایتالیا > شاه ویتوریو امانوئل دوم (1861-1878) > سکه های یادبود  | جستجو 

ایتالیا>1861 - 1878|شاه ویتوریو امانوئل دوم

 دوره
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1861
Kingdom of Italy
نقره 0.900, 25g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5599

uCoin