+

اوکراین > کاتالوگ سکه

اوکراین 1 کوپیکا - obverseاوکراین 1 کوپیکا - reverse
1 کوپیکا 2000 - 2016
فولاد ضد زنگ
, 1.5g, ø 16mm
اوکراین - KM# 6b
دولت اوکراین
اوکراین 1 کوپیکا - obverseاوکراین 1 کوپیکا - reverse
1 کوپیکا 1992 - 1996
فولاد ضد زنگ
, 1.5g, ø 16mm
اوکراین - KM# 6a
دولت اوکراین
اوکراین 2 کوپیکی - obverseاوکراین 2 کوپیکی - reverse
2 کوپیکی 2001 - 2016
فولاد ضد زنگ
, 1.8g, ø 17.3mm
اوکراین - KM# 4b
دولت اوکراین
اوکراین 2 کوپیکی - obverseاوکراین 2 کوپیکی - reverse
2 کوپیکی 1992 - 1996
آلومینیوم
, 0.64g, ø 17.3mm
اوکراین - KM# 4a
دولت اوکراین
اوکراین 5 کوپیک - obverseاوکراین 5 کوپیک - reverse
5 کوپیک 2001 - 2016
فولاد ضد زنگ
, 4.3g, ø 24mm
اوکراین - KM# 7b
دولت اوکراین
اوکراین 5 کوپیک - obverseاوکراین 5 کوپیک - reverse
5 کوپیک 1992 - 1996
فولاد ضد زنگ
, 4.3g, ø 24mm
اوکراین - KM# 7a
دولت اوکراین
اوکراین 10 کوپیک - obverseاوکراین 10 کوپیک - reverse
10 کوپیک 2014 - 2016
استیل با روکش برنج
, 1.7g, ø 16.3mm
اوکراین - UC# 4
دولت اوکراین
اوکراین 10 کوپیک - obverseاوکراین 10 کوپیک - reverse
10 کوپیک 2001 - 2016
آلومینیوم - برنز
, 1.7g, ø 16.3mm
اوکراین - KM# 1.1b
دولت اوکراین
اوکراین 10 کوپیک - obverseاوکراین 10 کوپیک - reverse
10 کوپیک 1992 - 1996
برنج
, 1.7g, ø 16.3mm
اوکراین - KM# 1.1a
دولت اوکراین
اوکراین 25 کوپیک - obverseاوکراین 25 کوپیک - reverse
25 کوپیک 2014 - 2015
استیل با روکش برنج
, 2.9g, ø 20.8mm
اوکراین - UC# 1
دولت اوکراین
اوکراین 25 کوپیک - obverseاوکراین 25 کوپیک - reverse
25 کوپیک 2001 - 2016
آلومینیوم - برنز
, 2.9g, ø 20.8mm
اوکراین - KM# 2.1b
دولت اوکراین
اوکراین 25 کوپیک - obverseاوکراین 25 کوپیک - reverse
25 کوپیک 1992 - 1996
برنج
, 2.9g, ø 20.8mm
اوکراین - KM# 2.1a
دولت اوکراین
uCoin