×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
БРАК
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: БРАК  | جستجو 

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 2.5g, ø 19.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1926-1935
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.81
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1926-1935
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.47
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1926-1935
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1931-1934
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1924-1931
نقره 0.500, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.00

اسپانیا>1999 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اسپانیا 1 euro cent - obverseاسپانیا 1 euro cent - reverse1 euro cent 1999-2009
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01

اسپانیا>1875 - 1885|شاه آلفونسو دوازدهم

 دوره
اسپانیا 5 سنتیمو - obverseاسپانیا 5 سنتیمو - reverse5 سنتیمو 1877-1879
برنز, 4.86g, ø 25.17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.88

اوکراین>1992 - 2019|دولت اوکراین

 دوره
اوکراین 2 کوپیکی - obverseاوکراین 2 کوپیکی - reverse2 کوپیکی 2001-2018
فولاد ضد زنگ, 1.8g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.05
اوکراین 10 کوپیک - obverseاوکراین 10 کوپیک - reverse10 کوپیک 2001-2016
آلومینیوم - برنز, 1.7g, ø 16.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06

بلژیک>1999 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
بلژیک 10 euro cent - obverseبلژیک 10 euro cent - reverse10 euro cent 2014-2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

روسیه>1997 - 2019|فدراسیون روسیه

 دوره
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse10 کوپک 1997-2006
برنج, 1.95g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse10 کوپک 2006-2015
استیل با روکش برنج, 1.85g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 2002-2009
مس - نیکل, 3.25g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 2016-2018
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 1997-2001
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2009-2015
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 1997-1999
مس نیکل مس اندود, 6.45g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2009-2015
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2009-2015
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2016-2019
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

روسیه>1992 - 1996|صادر شده توسط بانک روسیه

 دوره
روسیه 100 روبل - obverseروسیه 100 روبل - reverse100 روبل 1992
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکل ، حلقه آلومینیوم - برنز, 6.3g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.54

مغولستان>1925 - 2018|مغولستان

 دوره
مغولستان 15 مونگو - obverseمغولستان 15 مونگو - reverse15 مونگو 1970-1981
مس - نیکل, 4.05g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24

هند>1957 - 2018|جمهوری هند

 دوره
هند 25 پیسه - obverseهند 25 پیسه - reverse25 پیسه 1965-1967
نیکل, 2.55g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36

uCoin