×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Литва 5 лит 1936
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Литва 5 лит 1936  | جستجو 

لیتوانی>1925 - 1938|جمهوری اول

 دوره
لیتوانی 5 لیتا - obverseلیتوانی 5 لیتا - reverse5 لیتا 1936
نقره 0.750, 9g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 12.81

uCoin