×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
профили
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: профили  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2005
Ocean View
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1999
Connecticut
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2000
Virginia
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2001
Rhode Island
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.64
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2001
Vermont
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.60
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2002
Ohio
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2002
Indiana
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2004
Florida
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2005
Oregon
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2013
Great Basin
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1956-2001
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12

بریتانیا>1982 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1987-1992
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.69

بریتانیا>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
بریتانیا ½ پنی  - obverseبریتانیا ½ پنی  - reverse½ پنی  1937-1948
برنز, 5.66g, ø 25.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26

تانزانیا>1966 - 2016|جمهوری متحد تانزانیا

 دوره
تانزانیا 50 سنتی - obverseتانزانیا 50 سنتی - reverse50 سنتی 1988-1990
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 20.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66

جزایر فالکلند>1974 - 2018|ملکه الیزابت دوم

 دوره
جزایر فالکلند 1 کرون - obverseجزایر فالکلند 1 کرون - reverse1 کرون 2008
RAF
مس - نیکل, 29.1g, ø 38.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.65

جزایر کایمن>1972 - 2018|ملکه الیزابت دوم

 دوره
جزایر کایمن 10 سنت - obverseجزایر کایمن 10 سنت - reverse10 سنت 1987-1990
مس - نیکل, 3.9g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.58

جزایر کوک>1972 - 2018|انجمن آزاد

 دوره
جزایر کوک 5 سنت - obverseجزایر کوک 5 سنت - reverse5 سنت 2000
فائو
استیل با روکش نیکل, 4.43g, ø 24.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.08

سوئد>1975 - 2016|شاه کارل گوستاو شانزدهم

 دوره
سوئد 1 کرون - obverseسوئد 1 کرون - reverse1 کرون 2009
Finland's separation from Sweden
مس - نیکل, 7g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.87

فیجی>1953 - 1968|ملکه الیزابت دوم

 دوره
فیجی 6 پنس - obverseفیجی 6 پنس - reverse6 پنس 1953-1967
مس - نیکل, 2.83g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.91

فیلیپین>1967 - 1994|جمهوری فیلیپین

 دوره
فیلیپین 10 سنتیمو - obverseفیلیپین 10 سنتیمو - reverse10 سنتیمو 1983-1994
آلومینیوم, 1.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23

کانادا>1953 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
کانادا 25 سنت - obverseکانادا 25 سنت - reverse25 سنت 1992
Ontario
نیکل, 5.05g, ø 23.88mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
کانادا 2 دلار - obverseکانادا 2 دلار - reverse2 دلار 2012
HMS Shannon
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه استیل با روکش نیکل, 6.92g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.38
کانادا 25 سنت - obverseکانادا 25 سنت - reverse25 سنت 2004-2005
Poppy coin
استیل با روکش نیکل, 4.4g, ø 23.88mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.28
کانادا 25 سنت - obverseکانادا 25 سنت - reverse25 سنت 2006
Pink Ribbon
استیل با روکش نیکل, 4.43g, ø 23.88mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.39
کانادا 25 سنت - obverseکانادا 25 سنت - reverse25 سنت 2010
WW2
استیل با روکش نیکل, 4.4g, ø 23.81mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.27
کانادا 25 سنت - obverseکانادا 25 سنت - reverse25 سنت 2011
Wood Bison
استیل با روکش نیکل, 4.4g, ø 23.81mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.50
کانادا 25 سنت - obverseکانادا 25 سنت - reverse25 سنت 2011
Peregrine Falcon
استیل با روکش نیکل, 4.4g, ø 23.81mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.39
کانادا 25 سنت - obverseکانادا 25 سنت - reverse25 سنت 2011
Orca
استیل با روکش نیکل, 4.4g, ø 23.81mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.53

مصر>1971 - 2019|جمهوری عربی مصر

 دوره
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse5 قرش 1977-1979
Corrective Revolution
مس - نیکل, 4.5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13

هلند>1982 - 2001|ملکه بئاتریس

 دوره
هلند 25 سنت - obverseهلند 25 سنت - reverse25 سنت 1982-2001
نیکل, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

uCoin