×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Растения
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Растения  | جستجو 

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1956-2001
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1996-2001
مس - نیکل, 4.5g, ø 19.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1993-2001
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش  50 گروشن - obverseاتریش  50 گروشن - reverse50 گروشن 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش  1 شیلینگ - obverseاتریش  1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش  2 euro cent - obverseاتریش  2 euro cent - reverse2 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02

ایران>1992 - 2018|جمهوری اسلامی ایران

 دوره
ایران 250 ریال - obverseایران 250 ریال - reverse250 ریال 1993-2003
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 10.7g, ø 28.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32

آرژانتین>1970 - 1983|پزو لی آرژانتین

 دوره
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1970-1976
برنج, 2.2g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 10 پزو - obverseآرژانتین 10 پزو - reverse10 پزو 1962-1968
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21

اروگوئه>1862 - 1974|پزو

 دوره
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse1 پزو 1969
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80

اسپانیا>1939 - 1975|فرانسیسکو فرانکو

 دوره
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse50 سنتیمو 1966
آلومینیوم, 1.1g, ø 20.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

اسراییل>1985 - 2017|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 شکل جدید - obverseاسراییل 1 شکل جدید - reverse1 شکل جدید 1994-2017
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29

اسراییل>1980 - 1985|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 آگورا جدید - obverseاسراییل 1 آگورا جدید - reverse1 آگورا جدید 1980-1982
آلومینیوم, 0.6g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
اسراییل 5 آگوروت جدید - obverseاسراییل 5 آگوروت جدید - reverse5 آگوروت جدید 1980-1984
آلومینیوم, 0.9g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
اسراییل 10 آگوروت جدید - obverseاسراییل 10 آگوروت جدید - reverse10 آگوروت جدید 1980-1984
نیکل - برنز, 2.1g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

اسراییل>1960 - 1980|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse1 آگورا 1960-1980
آلومینیوم, 1.03g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse5 آگوروت 1976-1979
آلومینیوم, 0.77g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1960-1977
آلومینیوم - برنز, 4.3g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1977-1980
آلومینیوم, 1.6g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20

ایسلند>1944 - 1980|جمهوری ایسلند

 دوره
ایسلند 10 آورار - obverseایسلند 10 آورار - reverse10 آورار 1970-1974
آلومینیوم, 0.48g, ø 14.64mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
ایسلند 25 آورار - obverseایسلند 25 آورار - reverse25 آورار 1946-1967
مس - نیکل, 2.4g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23

اسواتینی (سوازیلند)>1986 - 2019|شاه مساواتی سوم

 دوره
اسواتینی (سوازیلند) 5 سنت - obverseاسواتینی (سوازیلند) 5 سنت - reverse5 سنت 1995-2010
مس - نیکل, 2.1g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38

آفریقای جنوبی>1961 - 2019|جمهوری آفریقای جنوبی

 دوره
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 1990-1995
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse20 سنت 1996-2000
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17

آلمان>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
آلمان 1 euro cent - obverseآلمان 1 euro cent - reverse1 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
آلمان 2 euro cent - obverseآلمان 2 euro cent - reverse2 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
آلمان 5 euro cent - obverseآلمان 5 euro cent - reverse5 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06

آلمان>1990 - 2001|جمهوری فدرال

 دوره
آلمان 1 فنیگ - obverseآلمان 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1950-2001
استیل با روکش مس, 2g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
آلمان 2 فنیگ - obverseآلمان 2 فنیگ - reverse2 فنیگ 1968-2001
استیل با روکش مس, 2.9g, ø 19.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
آلمان 5 فنیگ - obverseآلمان 5 فنیگ - reverse5 فنیگ 1950-2001
استیل با روکش برنج, 3g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1950-2001
استیل با روکش برنج, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
آلمان 50 فنیگ - obverseآلمان 50 فنیگ - reverse50 فنیگ 1950-2001
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24

آلمان>1948 - 1989|آلمان غربی

 دوره
آلمان 2 فنیگ - obverseآلمان 2 فنیگ - reverse2 فنیگ 1950-1968
برنز, 3.25g, ø 19.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

آلمان>1919 - 1925|جمهوری وایمار (مارک)

 دوره
آلمان 50 فنیگ - obverseآلمان 50 فنیگ - reverse50 فنیگ 1919-1922
آلومینیوم, 1.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.58

آلمان>1924 - 1938|جمهوری وایمار (رایشمارک)

 دوره
آلمان 5 رایش فنیگ - obverseآلمان 5 رایش فنیگ - reverse5 رایش فنیگ 1924-1936
آلومینیوم - برنز, 2.54g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.49

آلمان شرقی>1948 - 1990|آلمان شرقی

 دوره
آلمان شرقی 1 فنیگ - obverseآلمان شرقی 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1952-1953
آلومینیوم, 0.75g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23

آندورا>1977 - 2014|شاهزاده نشین آندورا

 دوره
آندورا 1 cèntim - obverseآندورا 1 cèntim - reverse1 cèntim 1999
فائو
آلومینیوم, 1.27g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.18

اندونزی>1965 - 2017|جمهوری اندونزی

 دوره
اندونزی 500 روپیه - obverseاندونزی 500 روپیه - reverse500 روپیه 2003
آلومینیوم, 3.05g, ø 27.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36

اوگاندا>1987 - 2016|جمهوری اوگاندا

 دوره
اوگاندا 1 شیلینگ - obverseاوگاندا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1987
استیل با روکش مس, 4.3g, ø 19.85mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73
اوگاندا 2 شیلینگ - obverseاوگاندا 2 شیلینگ - reverse2 شیلینگ 1987
استیل با روکش مس, 8.1g, ø 24.37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.88
اوگاندا 5 شیلینگ - obverseاوگاندا 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1987
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 20.23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.90
اوگاندا 10 شیلینگ - obverseاوگاندا 10 شیلینگ - reverse10 شیلینگ 1987
استیل با روکش نیکل, 5.8g, ø 25.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78

باهاما>1966 - 2018|ملکه الیزابت دوم

 دوره
باهاما 15 سنت - obverseباهاما 15 سنت - reverse15 سنت 1966-1970
مس - نیکل, 6.5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13

بحرین>1965 - 2018|پادشاهی بحرین

 دوره
بحرین 5 فلس - obverseبحرین 5 فلس - reverse5 فلس 1991-1992
برنج, 2g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51

بریتانیا>1982 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse5 پنس 1990-1997
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse5 پنس 1998-2008
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
بریتانیا 20 پنس - obverseبریتانیا 20 پنس - reverse20 پنس 1982-1984
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
بریتانیا 20 پنس - obverseبریتانیا 20 پنس - reverse20 پنس 1985-1997
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30

uCoin