×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Рим
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Рим  | جستجو 

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1946-1950
آلومینیوم, 1.25g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 0.62g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
ایتالیا 2 لیره - obverseایتالیا 2 لیره - reverse2 لیره 1953-2001
آلومینیوم, 0.8g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1946-1950
آلومینیوم, 2.5g, ø 26.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.14
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1946-1950
آلومینیوم, 3g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.47
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1954-1989
فولاد ضد زنگ, 6.25g, ø 24.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1996-2001
مس - نیکل, 4.5g, ø 19.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
ایتالیا 1000 لیره - obverseایتالیا 1000 لیره - reverse1000 لیره 1997-2001
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکل ، حلقه آلومینیوم - برنز, 8.8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.45

واتیکان سیتی>1963 - 1978|پاپ پائول ششم

 دوره
واتیکان سیتی 10 لیره - obverseواتیکان سیتی 10 لیره - reverse10 لیره 1978
آلومینیوم, 1.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.69
واتیکان سیتی 20 لیره - obverseواتیکان سیتی 20 لیره - reverse20 لیره 1970-1977
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07

واتیکان سیتی>1939 - 1958|پاپ پیوس دوازدهم

 دوره
واتیکان سیتی 1 لیره - obverseواتیکان سیتی 1 لیره - reverse1 لیره 1942-1946
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 26.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.82
واتیکان سیتی 2 لیره - obverseواتیکان سیتی 2 لیره - reverse2 لیره 1942-1946
فولاد ضد زنگ, 9.9g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.31

uCoin