×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
транспорт
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: транспорт  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2004
Keelboat
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2000
Virginia
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.70
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2001
North Carolina
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.60
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2001
Rhode Island
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.64
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2002
Ohio
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2002
Indiana
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2003
Maine
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2003
Missouri
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2004
Florida
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2005
Minnesota
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2006
Nebraska
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2007
Utah
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.70
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2009
Guam
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2009
Northern Mariana Islands
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.81
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2011
Vicksburg
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.81
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2018
Apostle Islands National Lakeshore
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1958-2001
Silver
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.74
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1989
Taranto
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.88
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1997
Italian Naval League
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.83

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1967
دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.99
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1977
60th Anniversary of Revolution
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.41
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1979
Moscow'80 Olympic - Monument
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.46
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1981
Yuri Gagarin
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.16
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1987
دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.71

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش 20 یورو - obverseاتریش 20 یورو - reverse20 یورو 2007
Emperor Ferdinand Northern Railway
نقره 0.900, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 46.76
اتریش 20 یورو - obverseاتریش 20 یورو - reverse20 یورو 2007
South Railways
نقره 0.900, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 47.46
اتریش 20 یورو - obverseاتریش 20 یورو - reverse20 یورو 2008
Empress Elisabeth Railway
نقره 0.900, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 42.30
اتریش 20 یورو - obverseاتریش 20 یورو - reverse20 یورو 2008
Wien Praterstern railway station
نقره 0.900, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 37.71
اتریش 20 یورو - obverseاتریش 20 یورو - reverse20 یورو 2009
ÖBB 1189
نقره 0.900, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 48.06
اتریش 20 یورو - obverseاتریش 20 یورو - reverse20 یورو 2009
OBB and Verschublok 1063
نقره 0.900, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 42.64

آرژانتین>1992 - 2018|پزوی آرژانتین (قابل تبدیل)

 دوره
آرژانتین 1 پزو - obverseآرژانتین 1 پزو - reverse1 پزو 2010
Mar del Plata
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 6.35g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.25

ایرلند>1969 - 2000|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 1 پوند - obverseایرلند 1 پوند - reverse1 پوند 2000
Millennium
مس - نیکل, 10g, ø 31.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.45

استرالیا>1966 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا 1 دلار - obverseاسترالیا 1 دلار - reverse1 دلار 1997
Charles Kingsford Smith
آلومینیوم - برنز, 9g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.92
استرالیا 1 دلار - obverseاسترالیا 1 دلار - reverse1 دلار 2017
Trans-Australian Railway
آلومینیوم - برنز, 13.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.49
استرالیا 1 دلار - obverseاسترالیا 1 دلار - reverse1 دلار 2017
Trans-Australian Railway
آلومینیوم - برنز, 9g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.86

اسراییل>1980 - 1985|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 10 شکالیم - obverseاسراییل 10 شکالیم - reverse10 شکالیم 1982-1985
مس - نیکل, 8g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32

اسلواکی>1993 - 2008|جمهوری اسلواکی

 دوره
اسلواکی 200 کرون - obverseاسلواکی 200 کرون - reverse200 کرون 1996
Mountain Railway Štrba - Štrbské Pleso
نقره 0.750, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 21.79
No ImageNo Image200 کرون 1998
Railway in Slovakia
نقره 0.750, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 26.46

اسلونی>1991 - 2006|جمهوری اسلونی

 دوره
اسلونی 5 تولارجو - obverseاسلونی 5 تولارجو - reverse5 تولارجو 1996
First Railway in Slovenia
برنج, 6.4g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.21

آفریقای جنوبی>1953 - 1960|ملکه الیزابت دوم

 دوره
آفریقای جنوبی ½ پنی - obverseآفریقای جنوبی ½ پنی - reverse½ پنی  1953-1960
برنز, 5.6g, ø 25.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.99

اکوادور>1919 - 1987|جمهوری اکوادور

 دوره
اکوادور 1 سوکره - obverseاکوادور 1 سوکره - reverse1 سوکره 1964-1981
استیل با روکش نیکل, 6.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30

آلبانی>1992 - 2016|جمهوری آلبانی

 دوره
آلبانی 20 لکه - obverseآلبانی 20 لکه - reverse20 لکه 1996-2000
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57

آلبانی>1945 - 1991|جمهوری خلق

 دوره
آلبانی 5 لکه - obverseآلبانی 5 لکه - reverse5 لکه 1988
Albanian railroads
مس - نیکل, 28.2g, ø 38.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 16.78

الجزایر>1964 - 2019|جمهوری دموکراتیک خلق

 دوره
الجزایر 200 دینار - obverseالجزایر 200 دینار - reverse200 دینار 2012-2018
استقلال
دوفلزی: مرکز مس -آلومینیوم- نیکل ، حلقه مس - نیکل, 12g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.95
الجزایر 1 دینار - obverseالجزایر 1 دینار - reverse1 دینار 1972
Land Reform
مس - نیکل, 7g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.05

آلدرنی>1989 - 2016|ملکه الیزابت دوم

 دوره
No ImageNo Image5 پوند 2004
The Merchant Navy 21C1
نقره 0.925, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 19.65
No ImageNo Image5 پوند 2004
Locomotives /train station on a branch line/
نقره 0.925, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 22.58

آلمان>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
آلمان 10 یورو - obverseآلمان 10 یورو - reverse10 یورو 2002
Berlin Subway
نقره 0.925, 18g, ø 32.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 17.70
آلمان 10 یورو - obverseآلمان 10 یورو - reverse10 یورو 2010
German railroad
نقره 0.925, 18g, ø 32.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 17.06

آلمان>1948 - 1989|آلمان غربی

 دوره
آلمان 5 مارک - obverseآلمان 5 مارک - reverse5 مارک 1984
German Customs Union
نیکل با روکش مس - نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.75

uCoin