×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
флора
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: флора  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2005
Ocean View
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1999
Georgia
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1999
Connecticut
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2000
Maryland
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.64
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2000
South Carolina
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.60
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2001
Vermont
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.60
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2002
Mississippi
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.60
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2003
Arkansas
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2005
Minnesota
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2005
Oregon
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2006
Nevada
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2008
Arizona
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2013
White Mountain
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2013
Great Basin
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2015
Blue Ridge Parkway
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.76
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2016
Shawnee
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1956-2001
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1993-2001
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1993
Military Aviation
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 10 سنتسیمی - obverseایتالیا 10 سنتسیمی - reverse10 سنتسیمی 1919-1937
مس, 5.4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41

ایتالیا>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایتالیا 50 euro cent - obverseایتالیا 50 euro cent - reverse50 euro cent 2002-2007
برنج, 7.8g, ø 24.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش  1 شیلینگ - obverseاتریش  1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش  1 euro cent - obverseاتریش  1 euro cent - reverse1 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
اتریش  2 euro cent - obverseاتریش  2 euro cent - reverse2 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
اتریش  5 euro cent - obverseاتریش  5 euro cent - reverse5 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06

ایران>1992 - 2018|جمهوری اسلامی ایران

 دوره
ایران 250 ریال - obverseایران 250 ریال - reverse250 ریال 1993-2003
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 10.7g, ø 28.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
ایران 500 ریال - obverseایران 500 ریال - reverse500 ریال 2004-2006
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 8.91g, ø 27.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.19
ایران 5000 ریال - obverseایران 5000 ریال - reverse5000 ریال 2010
هفته وحدت
مس - نیکل, 12g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.06

آرژانتین>1992 - 2018|پزوی آرژانتین (قابل تبدیل)

 دوره
آرژانتین 1 پزو - obverseآرژانتین 1 پزو - reverse1 پزو 2010
El Palmar
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 6.35g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.15

ارمنستان>1994 - 2018|جمهوری ارمنستان

 دوره
ارمنستان 200 درام - obverseارمنستان 200 درام - reverse200 درام 2014
Araxian Oak
برنج, 4.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.15
ارمنستان 200 درام - obverseارمنستان 200 درام - reverse200 درام 2014
Oriental Plane
برنج, 4.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.13
ارمنستان 200 درام - obverseارمنستان 200 درام - reverse200 درام 2014
Babylon willow
برنج, 4.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.14
ارمنستان 200 درام - obverseارمنستان 200 درام - reverse200 درام 2014
Oriental Beech
برنج, 4.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.15
ارمنستان 200 درام - obverseارمنستان 200 درام - reverse200 درام 2014
Pinus kochiana
برنج, 4.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.16
ارمنستان 200 درام - obverseارمنستان 200 درام - reverse200 درام 2014
Aspen
برنج, 4.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.16

اروگوئه>1975 - 1993|پزو جدید

 دوره
اروگوئه 10 پزو جدید - obverseاروگوئه 10 پزو جدید - reverse10 پزو جدید 1981
مس - نیکل, 10g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.04

ازبکستان>1994 - 2018|جمهوری ازبکستان

 دوره
ازبکستان 5 تی یین - obverseازبکستان 5 تی یین - reverse5 تی یین 1994
استیل با روکش برنج, 3.4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52

اسپانیا>1975 - 2001|شاه خوان کارلوس اول

 دوره
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1996
La Rioja
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 1994
Canary Islands
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52

اسپانیا>1931 - 1939|جمهوری دوم

 دوره
اسپانیا 25 سنتیمو - obverseاسپانیا 25 سنتیمو - reverse25 سنتیمو 1937
مس - نیکل, 7.11g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.15

استرالیا>1966 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا 10 سنت - obverseاسترالیا 10 سنت - reverse10 سنت 1966-1984
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

استونی>2011 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
استونی 2 یورو - obverseاستونی 2 یورو - reverse2 یورو 2017
استقلال
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.36

اسراییل>1985 - 2017|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 شکل جدید - obverseاسراییل 1 شکل جدید - reverse1 شکل جدید 1994-2017
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
اسراییل 2 شکل جدید - obverseاسراییل 2 شکل جدید - reverse2 شکل جدید 2008-2017
استیل با روکش نیکل, 5.7g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57
اسراییل 10 شکل جدید - obverseاسراییل 10 شکل جدید - reverse10 شکل جدید 1995-2017
دو آلیاژی : مرکز آئوریت- برنز ، حلقه استیل با روکش نیکل, 7g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.86

اسراییل>1980 - 1985|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 آگورا جدید - obverseاسراییل 1 آگورا جدید - reverse1 آگورا جدید 1980-1982
آلومینیوم, 0.6g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
اسراییل 10 آگوروت جدید - obverseاسراییل 10 آگوروت جدید - reverse10 آگوروت جدید 1980-1984
نیکل - برنز, 2.1g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

uCoin