×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Цветы
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Цветы  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2002
Mississippi
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.60
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2005
Kansas
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.64
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2008
Oklahoma
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2009
Puerto Rico
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2009
U.S. Virgin Islands
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2009
Northern Mariana Islands
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.81
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2015
Blue Ridge Parkway
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.76

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش  50 گروشن - obverseاتریش  50 گروشن - reverse50 گروشن 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش  1 شیلینگ - obverseاتریش  1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش  1 euro cent - obverseاتریش  1 euro cent - reverse1 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
اتریش  2 euro cent - obverseاتریش  2 euro cent - reverse2 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
اتریش  5 euro cent - obverseاتریش  5 euro cent - reverse5 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06

ایران>1992 - 2018|جمهوری اسلامی ایران

 دوره
ایران 250 ریال - obverseایران 250 ریال - reverse250 ریال 1993-2003
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 10.7g, ø 28.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
ایران 250 ریال - obverseایران 250 ریال - reverse250 ریال 2004-2006
مس - نیکل, 5.5g, ø 24.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50

اروگوئه>1862 - 1974|پزو

 دوره
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse1 پزو 1969
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80

اسراییل>1985 - 2017|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 شکل جدید - obverseاسراییل 1 شکل جدید - reverse1 شکل جدید 1994-2017
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29

اسراییل>1980 - 1985|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 10 آگوروت جدید - obverseاسراییل 10 آگوروت جدید - reverse10 آگوروت جدید 1980-1984
نیکل - برنز, 2.1g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

اسراییل>1960 - 1980|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 لیره - obverseاسراییل 1 لیره - reverse1 لیره 1967-1980
مس - نیکل, 9g, ø 27.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24

اسواتینی (سوازیلند)>1986 - 2019|شاه مساواتی سوم

 دوره
اسواتینی (سوازیلند) 5 سنت - obverseاسواتینی (سوازیلند) 5 سنت - reverse5 سنت 1995-2010
مس - نیکل, 2.1g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38

آفریقای جنوبی>1961 - 2019|جمهوری آفریقای جنوبی

 دوره
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 1990-1995
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 2003
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse20 سنت 1990-1995
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse20 سنت 1996-2000
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17

آنتیل هلند>1980 - 2013|ملکه بئاتریس

 دوره
آنتیل هلند 10 سنت - obverseآنتیل هلند 10 سنت - reverse10 سنت 1989-2016
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29

اندونزی>1965 - 2017|جمهوری اندونزی

 دوره
اندونزی 500 روپیه - obverseاندونزی 500 روپیه - reverse500 روپیه 1997-2003
آلومینیوم - برنز, 5.35g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26
اندونزی 500 روپیه - obverseاندونزی 500 روپیه - reverse500 روپیه 2003
آلومینیوم, 3.05g, ø 27.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36

اوکراین>1992 - 2019|دولت اوکراین

 دوره
اوکراین 1 هریونیا - obverseاوکراین 1 هریونیا - reverse1 هریونیا 2015
WWII Victory
آلومینیوم - برنز, 6.8g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
اوکراین 2 هریونی - obverseاوکراین 2 هریونی - reverse2 هریونی 2014
Cyclamen coum
نیکل نقره, 18.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.47
اوکراین 2 هریونی - obverseاوکراین 2 هریونی - reverse2 هریونی 2016
Lady's-slipper Orchid
نیکل نقره, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.22
اوکراین 5 هریونیا - obverseاوکراین 5 هریونیا - reverse5 هریونیا 2006
Tsymbaly
دو آلیاژی : مرکز طلای نوردیک ، حلقه مس - نیکل, 9.4g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.21
اوکراین 5 هریونیا - obverseاوکراین 5 هریونیا - reverse5 هریونیا 2012
Botanical Garden
نیکل نقره, 16.54g, ø 35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.03
اوکراین 5 هریونیا - obverseاوکراین 5 هریونیا - reverse5 هریونیا 2015
Victory in the Great Patriotic War
نیکل نقره, 16.54g, ø 35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.48
اوکراین 5 هریونیا - obverseاوکراین 5 هریونیا - reverse5 هریونیا 2016
Petrykivka Painting
نیکل نقره, 16.54g, ø 35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.57

باهاما>1966 - 2018|ملکه الیزابت دوم

 دوره
باهاما 15 سنت - obverseباهاما 15 سنت - reverse15 سنت 1966-1970
مس - نیکل, 6.5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
باهاما 15 سنت - obverseباهاما 15 سنت - reverse15 سنت 1974-2005
مس - نیکل, 6.5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

بریتانیا>1982 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse5 پنس 1990-1997
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse5 پنس 1998-2008
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
بریتانیا 20 پنس - obverseبریتانیا 20 پنس - reverse20 پنس 1982-1984
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
بریتانیا 20 پنس - obverseبریتانیا 20 پنس - reverse20 پنس 1985-1997
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1984
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.58
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1985-1990
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.54

بریتانیا>1953 - 1967|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse6 پنس 1954-1970
مس - نیکل, 2.83g, ø 19.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

برزیل>1994 - 2019|ریل برزیل

 دوره
برزیل 25 سنتاوس - obverseبرزیل 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1995
فائو
فولاد ضد زنگ, 4.78g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.56

برزیل>1942 - 1986|کروزیرو برزیل

 دوره
برزیل 1 کروزیرو - obverseبرزیل 1 کروزیرو - reverse1 کروزیرو 1979-1984
فولاد ضد زنگ, 3.23g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

پاراگوئه>1944 - 2018|جمهوری پاراگوئه

 دوره
پاراگوئه 1 گوارانی - obverseپاراگوئه 1 گوارانی - reverse1 گوارانی 1975-1976
فولاد ضد زنگ, 2.9g, ø 18.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32

پرو>1918 - 1985|جمهوری پرو

 دوره
پرو 10 سنتاوو - obverseپرو 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1966-1975
برنج, 2.17g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29

تانزانیا>1966 - 2016|جمهوری متحد تانزانیا

 دوره
تانزانیا 5 سنتی - obverseتانزانیا 5 سنتی - reverse5 سنتی 1966-1984
برنز, 4g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46

تایوان>1949 - 2018|جمهوری چین

 دوره
تایوان 1 دلار - obverseتایوان 1 دلار - reverse1 دلار 1960-1980
مس - روی - نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
تایوان 50 دلار - obverseتایوان 50 دلار - reverse50 دلار 1992-1995
نیکل - برنج, 8.25g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.82

ترانسنیستریا>2000 - 2019|جمهوری مولداوی

 دوره
ترانسنیستریا 1 روبل - obverseترانسنیستریا 1 روبل - reverse1 روبل 2019
Lily of the valley
مس - نیکل, 4.65g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.23

uCoin