×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
.835
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: .835  | جستجو 

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1958-2001
Silver
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.77

اتریش >1892 - 1918|کرون اتریش - مجارستان

 دوره
اتریش  1 کرونا - obverseاتریش  1 کرونا - reverse1 کرونا 1892-1907
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.59
اتریش  1 کرونا - obverseاتریش  1 کرونا - reverse1 کرونا 1912-1916
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.50
اتریش  2 کرونا - obverseاتریش  2 کرونا - reverse2 کرونا 1912-1913
نقره 0.835, 10g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.66
اتریش  1 کرونا - obverseاتریش  1 کرونا - reverse1 کرونا 1908
60th Anniversary of Reign
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.33

بلغارستان>1908 - 1918|تزار فردیناند اول

 دوره
بلغارستان 1 لو - obverseبلغارستان 1 لو - reverse1 لو 1912-1913
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.85

سویس>1968 - 2018|کنفدراسیون سوییس

 دوره
سویس 5 فرانک - obverseسویس 5 فرانک - reverse5 فرانک 1931-1969
نقره 0.835, 15g, ø 31.45mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.92

سویس>1917 - 1967|سوییس

 دوره
سویس 5 فرانک - obverseسویس 5 فرانک - reverse5 فرانک 1963
Red Cross
نقره 0.835, 15g, ø 31.45mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.57

سوئد>1908 - 1950|شاه گوستاو پنجم

 دوره
سوئد 2 کرونور - obverseسوئد 2 کرونور - reverse2 کرونور 1921
War of Liberation
نقره 0.835, 15g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 16.96
سوئد 2 کرونور - obverseسوئد 2 کرونور - reverse2 کرونور 1932
Death of Gustav II Adolf
نقره 0.835, 15g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 17.57
سوئد 2 کرونور - obverseسوئد 2 کرونور - reverse2 کرونور 1938
Delaware
نقره 0.835, 15g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 15.51

فرانسه>1870 - 1941|جمهوری سوم

 دوره
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1897-1920
نقره 0.835, 2.5g, ø 18.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.55
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1898-1920
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.52

لتونی>1922 - 1940|جمهوری اول

 دوره
لتونی 2 لاتی - obverseلتونی 2 لاتی - reverse2 لاتی 1925-1926
نقره 0.835, 10g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.19
لتونی 5 لاتی - obverseلتونی 5 لاتی - reverse5 لاتی 1929-1932
نقره 0.835, 25g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 22.10

مجارستان>1892 - 1918|کرون اتریش - مجارستان

 دوره
مجارستان 1 کورونا - obverseمجارستان 1 کورونا - reverse1 کورونا 1892-1906
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.50

uCoin