×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
100 liras
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 100 liras  | جستجو 

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1979
فائو
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1995
فائو
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74

واتیکان سیتی>1963 - 1978|پاپ پائول ششم

 دوره
واتیکان سیتی 100 لیره - obverseواتیکان سیتی 100 لیره - reverse100 لیره 1970-1977
فولاد ضد زنگ, 8.1g, ø 27.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.29

uCoin