×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
10 centavos
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 10 centavos  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1892-1916
Barber Dime
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.78

ایتالیا>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایتالیا 10 euro cent - obverseایتالیا 10 euro cent - reverse10 euro cent 2002-2007
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش  10 euro cent - obverseاتریش  10 euro cent - reverse10 euro cent 2002-2007
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

آرژانتین>1992 - 2018|پزوی آرژانتین (قابل تبدیل)

 دوره
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1992-2006
آلومینیوم - برنز, 2.25g, ø 18.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 2006-2011
استیل با روکش برنج, 2.25g, ø 18.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19

آرژانتین>1985 - 1991|آسترال آرژانتین

 دوره
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1985-1988
برنج, 4.35g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23

آرژانتین>1983 - 1985|آرژانتین پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1983
آلومینیوم, 1.5g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72

آرژانتین>1970 - 1983|پزو لی آرژانتین

 دوره
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1970-1976
برنج, 2.2g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1896-1942
مس - نیکل, 3g, ø 19.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1942-1950
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1950
مس - نیکل, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1951-1952
مس - نیکل, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1952-1953
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1954-1956
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1957-1959
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23

آروبا>1986 - 2013|ملکه بئاتریس

 دوره
آروبا 10 سنت - obverseآروبا 10 سنت - reverse10 سنت 1986-2018
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42

اسپانیا>1999 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اسپانیا 10 euro cent - obverseاسپانیا 10 euro cent - reverse10 euro cent 1999-2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اسپانیا 10 euro cent - obverseاسپانیا 10 euro cent - reverse10 euro cent 2007-2009
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اسپانیا 10 euro cent - obverseاسپانیا 10 euro cent - reverse10 euro cent 2010-2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

استرالیا>1966 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا 10 سنت - obverseاسترالیا 10 سنت - reverse10 سنت 1966-1984
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
استرالیا 10 سنت - obverseاسترالیا 10 سنت - reverse10 سنت 1985-1998
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25

اکوادور>2000 - 2007|جمهوری اکوادور

 دوره
اکوادور 10 سنتاوو - obverseاکوادور 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 2000
فولاد ضد زنگ, 2.24g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25

اکوادور>1919 - 1987|جمهوری اکوادور

 دوره
اکوادور 10 سنتاوو - obverseاکوادور 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1919
مس - نیکل, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.39
اکوادور 10 سنتاوو - obverseاکوادور 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1964-1972
استیل با روکش نیکل, 2.8g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.59

السالوادور>1919 - 2001|جمهوری السالوادور

 دوره
السالوادور 10 سنتاوو - obverseالسالوادور 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1921-1972
مس - نیکل, 7g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.02
السالوادور 10 سنتاوو - obverseالسالوادور 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1952-1985
مس - روی - نیکل, 7g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.02
السالوادور 10 سنتاوو - obverseالسالوادور 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1977
مس - روی - نیکل, 7g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07
السالوادور 10 سنتاوو - obverseالسالوادور 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1987-1999
فولاد ضد زنگ, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57
السالوادور 10 سنتاوو - obverseالسالوادور 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1992-1994
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
السالوادور 10 سنتاوو - obverseالسالوادور 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1995-1998
مس - نیکل با روکش استیل, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

آنتیل هلند>1980 - 2013|ملکه بئاتریس

 دوره
آنتیل هلند 10 سنت - obverseآنتیل هلند 10 سنت - reverse10 سنت 1970-1985
نیکل, 2g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
آنتیل هلند 10 سنت - obverseآنتیل هلند 10 سنت - reverse10 سنت 1989-2016
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29

باربادوس>1970 - 2018|ملکه الیزابت دوم

 دوره
باربادوس 10 سنت - obverseباربادوس 10 سنت - reverse10 سنت 2007-2017
استیل با روکش نیکل, 2.09g, ø 17.77mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41

برزیل>1994 - 2019|ریل برزیل

 دوره
برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1994-1997
فولاد ضد زنگ, 3.59g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1998-2019
استیل با روکش برنج, 4.8g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12

برزیل>1989 - 1990|کروزادو جدید برزیل

 دوره
برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1989-1990
فولاد ضد زنگ, 2.54g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37

برزیل>1986 - 1988|کروزادو برزیل

 دوره
برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1986-1988
فولاد ضد زنگ, 2.16g, ø 16.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29

برزیل>1942 - 1986|کروزیرو برزیل

 دوره
برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1943-1947
Getúlio Vargas
آلومینیوم - برنز, 2.97g, ø 17.22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.82
برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1967-1970
مس - نیکل, 5.52g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1974-1979
فولاد ضد زنگ, 4.22g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26

بولیوی>1986 - 2017|دولت چندقومیتی بولیوی

 دوره
بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1997
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 2001-2008
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.63
بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 2010-2012
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

بولیوی>1870 - 1963|جمهوری بولیوی

 دوره
بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1893-1919
مس - نیکل, 5g, ø 25.15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.51
بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1937
مس - نیکل, 4.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.95

پرتغال>1969 - 1986|جمهوری پرتغال

 دوره
پرتغال 10 سنتاوو - obverseپرتغال 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1969-1979
آلومینیوم, 0.5g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14

پرتغال>1911 - 1969|جمهوری پرتغال

 دوره
پرتغال 10 سنتاوو - obverseپرتغال 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1924-1940
برنز, 4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.09
پرتغال 10 سنتاوو - obverseپرتغال 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1942-1969
برنز, 2g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14

پرو>1918 - 1985|جمهوری پرو

 دوره
پرو 10 سنتاوو - obverseپرو 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1918-1941
مس - نیکل, 3.86g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.02

uCoin