×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
10 groschen
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 10 groschen  | جستجو 

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش  10 گروشن - obverseاتریش  10 گروشن - reverse10 گروشن 1947-1949
روی, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21
اتریش  10 گروشن - obverseاتریش  10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10

اتریش >1925 - 1938|جمهوری اول (شیلینگ)

 دوره
اتریش  10 گروشن - obverseاتریش  10 گروشن - reverse10 گروشن 1925-1929
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44

uCoin