×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
1917
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 1917  | جستجو 

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1915-1917
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 19.36

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1967
دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.85
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1987
دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.71
اتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - reverse3 روبل 1987
دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
مس - روی - نیکل, 14.35g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.65
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1987
دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
مس - روی - نیکل, 29g, ø 39mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 30.74

اتریش >1892 - 1918|کرون اتریش - مجارستان

 دوره
اتریش  2 هلر - obverseاتریش  2 هلر - reverse2 هلر 1916-1918
آهن, 2.7g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41
اتریش  20 هلر - obverseاتریش  20 هلر - reverse20 هلر 1916-1918
آهن, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51

استرالیا>1911 - 1936|شاه جرج پنجم

 دوره
استرالیا 1 پنی - obverseاسترالیا 1 پنی - reverse1 پنی 1911-1936
برنز, 9.4g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.53

آلمان>1871 - 1922|امپراطوری آلمان

 دوره
آلمان 1 فنیگ - obverseآلمان 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1916-1918
آلومینیوم, 0.5g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84
آلمان 5 فنیگ - obverseآلمان 5 فنیگ - reverse5 فنیگ 1915-1922
آهن با روکش روی, 2.51g, ø 17.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1916-1922
آهن, 3.6g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1917-1922
روی, 3.23g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45

بریتانیا>1910 - 1936|شاه جرج پنجم

 دوره
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse1 فارتینگ 1911-1925
برنز, 2.8g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79
بریتانیا ½ پنی  - obverseبریتانیا ½ پنی  - reverse½ پنی  1911-1925
برنز, 5.7g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1911-1926
برنز, 9.4g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse3 پنس 1911-1919
نقره 0.925, 1.4g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.77

بلغارستان>1908 - 1918|تزار فردیناند اول

 دوره
بلغارستان 5 استوتینکی - obverseبلغارستان 5 استوتینکی - reverse5 استوتینکی 1917
روی, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.92
بلغارستان 10 استوتینکی - obverseبلغارستان 10 استوتینکی - reverse10 استوتینکی 1917
روی, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.34
بلغارستان 20 استوتینکی - obverseبلغارستان 20 استوتینکی - reverse20 استوتینکی 1917
روی, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.50

پرتغال>1911 - 1969|جمهوری پرتغال

 دوره
پرتغال 1 سنتاوو - obverseپرتغال 1 سنتاوو - reverse1 سنتاوو 1917-1922
برنز, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.32

تونس>1890 - 1959|تحت الحمایه فرانسه

 دوره
تونس 5 سنتیم - obverseتونس 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1907-1917
برنز, 5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.33
تونس 10 سنتیم - obverseتونس 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1907-1917
برنز, 9.4g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.96

حیدرآباد>1904 - 1950|Hyderabad State

 دوره
حیدرآباد 2 pai - obverseحیدرآباد 2 pai - reverse2 pai 1912-1931
برنز, 3.9g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.26

دانمارک>1912 - 1947|شاه کریستین دهم

 دوره
دانمارک 5 اوره - obverseدانمارک 5 اوره - reverse5 اوره 1913-1923
برنز, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.14

ژاپن>1912 - 1926|یوشی هیتو (تایشو)

 دوره
ژاپن 1 سن - obverseژاپن 1 سن - reverse1 سن 1916-1924
برنز, 3.75g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.06

سوئد>1908 - 1950|شاه گوستاو پنجم

 دوره
سوئد 1 اوره - obverseسوئد 1 اوره - reverse1 اوره 1917-1919
آهن, 1.75g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.06
سوئد 25 اوره - obverseسوئد 25 اوره - reverse25 اوره 1910-1941
نقره 0.600, 2.42g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.70

شیلی>1899 - 1959|جمهوری شیلی

 دوره
شیلی 1 پزو - obverseشیلی 1 پزو - reverse1 پزو 1915-1917
نقره 0.720, 9g, ø 27.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.24

فرانسه>1870 - 1941|جمهوری سوم

 دوره
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1898-1921
برنز, 5g, ø 25.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.94
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1917-1920
مس - نیکل, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.40
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1898-1921
برنز, 10g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.92
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1897-1920
نقره 0.835, 2.5g, ø 18.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.55
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1898-1920
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.52
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1898-1920
نقره 0.835, 10g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.36

فنلاند>1895 - 1917|امپراطور نیکلاس دوم

 دوره
فنلاند 25 پنیا - obverseفنلاند 25 پنیا - reverse25 پنیا 1865-1917
نقره 0.750, 1.275g, ø 15.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.43
فنلاند 25 پنیا - obverseفنلاند 25 پنیا - reverse25 پنیا 1917
نقره 0.750, 1.275g, ø 15.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.74
فنلاند 50 پنیا - obverseفنلاند 50 پنیا - reverse50 پنیا 1917
نقره 0.750, 2.55g, ø 18.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.05

کانادا>1911 - 1936|شاه جرج پنجم

 دوره
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse1 سنت 1912-1920
برنز, 5.67g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.80
کانادا 10 سنت - obverseکانادا 10 سنت - reverse10 سنت 1912-1919
نقره 0.925, 2.324g, ø 17.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.21
کانادا 25 سنت - obverseکانادا 25 سنت - reverse25 سنت 1912-1919
نقره 0.925, 5.832g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.94
کانادا 50 سنت - obverseکانادا 50 سنت - reverse50 سنت 1912-1919
نقره 0.925, 11.62g, ø 29.72mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.92

گوالیور>1889 - 1942|Princely State of Gwalior

 دوره
گوالیور ¼ آنه - obverseگوالیور ¼ آنه - reverse¼ آنه 1913-1917
مس, 5.1g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.16

لهستان>1917 - 1918|پادشاهی لهستان

 دوره
لهستان 5 فنیگو - obverseلهستان 5 فنیگو - reverse5 فنیگو 1917-1918
آهن, 2.6g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.31
لهستان 10 فنیگو - obverseلهستان 10 فنیگو - reverse10 فنیگو 1917-1918
آهن, 3.56g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.27

مجارستان>1892 - 1918|کرون اتریش - مجارستان

 دوره
مجارستان 2 فیلر - obverseمجارستان 2 فیلر - reverse2 فیلر 1916-1918
آهن, 2.78g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.81
مجارستان 20 فیلر - obverseمجارستان 20 فیلر - reverse20 فیلر 1914-1922
آهن, 3.25g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78

مصر>1916 - 1921|سلطنت مصر

 دوره
مصر 5 میلیم - obverseمصر 5 میلیم - reverse5 میلیم 1916-1917
مس - نیکل, 4.75g, ø 23.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
مصر 10 میلیم - obverseمصر 10 میلیم - reverse10 میلیم 1916-1917
مس - نیکل, 6g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.94

نیو فاوندلند>1865 - 1949|قلمرو نیوفوندلند

 دوره
نیو فاوندلند 1 سنت - obverseنیو فاوندلند 1 سنت - reverse1 سنت 1913-1936
برنز, 5.67g, ø 25.47mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.30
نیو فاوندلند 10 سنت - obverseنیو فاوندلند 10 سنت - reverse10 سنت 1912-1919
نقره 0.925, 2.36g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.52

uCoin