×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
1954
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 1954  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1944-1958
برنج, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1946-1964
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.98
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1951-1954
Washington-Carver
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 18.84

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 0.62g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
ایتالیا 2 لیره - obverseایتالیا 2 لیره - reverse2 لیره 1953-2001
آلومینیوم, 0.8g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1954-1989
فولاد ضد زنگ, 6.25g, ø 24.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 1.8g, ø 17.27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 2 گروشن - obverseاتریش 2 گروشن - reverse2 گروشن 1950-1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 20 گروشن - obverseاتریش 20 گروشن - reverse20 گروشن 1950-1954
آلومینیوم - برنز, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.97

ایران>1943 - 1979|محمدرضاشاه پهلوی

 دوره
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse2 ریال 1952-1957
مس - نیکل, 3.8g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1952-1957
مس - نیکل, 6.7g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1954-1956
مس - نیکل با روکش استیل, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1954-1956
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1954-1956
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
آرژانتین 50 سنتاوو - obverseآرژانتین 50 سنتاوو - reverse50 سنتاوو 1952-1956
استیل با روکش نیکل, 5.12g, ø 21.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38

اروگوئه>1862 - 1974|پزو

 دوره
اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse20 سنتسیمو 1954
نقره 0.720, 3g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.40

استرالیا>1953 - 1965|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا ½ پنی - obverseاسترالیا ½ پنی - reverse½ پنی  1953-1955
برنز, 5.67g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.83
استرالیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseاسترالیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1953-1954
نقره 0.500, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.20
استرالیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseاسترالیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1954
Royal Visit
نقره 0.500, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.05

اسراییل>1948 - 1959|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 50 پروتا - obverseاسراییل 50 پروتا - reverse50 پروتا 1954
مس - نیکل, 5.6g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.18
اسراییل 50 پروتا - obverseاسراییل 50 پروتا - reverse50 پروتا 1954
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.03

آفریقای جنوبی>1953 - 1960|ملکه الیزابت دوم

 دوره
آفریقای جنوبی شیلینگ (فلورین) 2 - obverseآفریقای جنوبی شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1953-1960
نقره 0.500, 11.31g, ø 28.52mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.33
آفریقای جنوبی ½2 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی ½2 شیلینگ - reverse½2 شیلینگ 1953-1960
نقره 0.500, 14.14g, ø 32.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.17

الجزایر>1964 - 2019|جمهوری دموکراتیک خلق

 دوره
الجزایر 5 دینار - obverseالجزایر 5 دینار - reverse5 دینار 1984
Algerian revolution
نیکل, 12g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.53

آلمان>1990 - 2001|جمهوری فدرال

 دوره
آلمان 1 مارک - obverseآلمان 1 مارک - reverse1 مارک 1950-2001
مس - نیکل, 5.5g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39

آلمان>1871 - 1922|امپراطوری آلمان

 دوره
آلمان 5 فنیگ - obverseآلمان 5 فنیگ - reverse5 فنیگ 1890-1915
مس - نیکل, 2.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48

آنتیل هلند>1952 - 1980|ملکه جولیانا

 دوره
آنتیل هلند 1/10 گولدن - obverseآنتیل هلند 1/10 گولدن - reverse1/10 گولدن 1954-1970
نقره 0.640, 1.4g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.50

آنگولا>1921 - 1974|مستعمره پرتغال

 دوره
آنگولا 50 سنتاوو - obverseآنگولا 50 سنتاوو - reverse50 سنتاوو 1953-1961
برنز, 4g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.11

بریتانیا>1953 - 1967|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse1 فارتینگ 1954-1956
برنز, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse½ پنی  1954-1970
برنز, 5.66g, ø 25.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse3 پنس 1954-1970
نیکل - برنج, 6.86g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse6 پنس 1954-1970
مس - نیکل, 2.83g, ø 19.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1954-1970
English shield /three lions/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1954-1970
Scottish shield /one lion/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54
بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1954-1970
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.61
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse½ کرون 1954-1970
مس - نیکل, 14.26g, ø 32.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.99

بلژیک>1948 - 1993|شاه بودوین اول

 دوره
بلژیک 20 سنتیماس - obverseبلژیک 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1953-1963
BELGIQUE
برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
بلژیک 20 سنتیماس - obverseبلژیک 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1954-1960
BELGIE
برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1952-1954
BELGIE
برنز, 2.75g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1950-1988
BELGIQUE
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1950-1988
BELGIE
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10

uCoin