×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
1956
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 1956  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1944-1958
برنج, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1946-1964
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.00

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1954-1989
فولاد ضد زنگ, 6.25g, ø 24.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.76
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 1.8g, ø 17.27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1954-1956
مس - نیکل با روکش استیل, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1954-1956
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1954-1956
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
آرژانتین 50 سنتاوو - obverseآرژانتین 50 سنتاوو - reverse50 سنتاوو 1952-1956
استیل با روکش نیکل, 5.12g, ø 21.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38

ایرلند>1939 - 1969|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 6 پنس - obverseایرلند 6 پنس - reverse6 پنس 1942-1969
مس - نیکل, 4.54g, ø 20.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.90

اسپانیا>1939 - 1975|فرانسیسکو فرانکو

 دوره
اسپانیا ½2 پزوتا - obverseاسپانیا ½2 پزوتا - reverse½2 پزوتا 1953
آلومینیوم - برنز, 7.1g, ø 25.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

استرالیا>1953 - 1965|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا 1 پنی - obverseاسترالیا 1 پنی - reverse1 پنی 1955-1964
برنز, 9.44g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.83
استرالیا 3 پنس - obverseاسترالیا 3 پنس - reverse3 پنس 1955-1964
نقره 0.500, 1.41g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.65

آفریقای شرقی بریتانیا>1921 - 1964|شیلینگ

 دوره
آفریقای شرقی بریتانیا 5 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 5 سنت - reverse5 سنت 1955-1963
برنز, 5.77g, ø 25.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.30
آفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - reverse10 سنت 1956
برنز, 9.36g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.30

آفریقای غربی فرانسه>1944 - 1958|مستعمره فرانسه

 دوره
آفریقای غربی فرانسه 5 فرانک - obverseآفریقای غربی فرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1956
مس - آلومینیوم, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.84
آفریقای غربی فرانسه 10 فرانک - obverseآفریقای غربی فرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1956
مس - آلومینیوم, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.89
آفریقای غربی فرانسه 25 فرانک - obverseآفریقای غربی فرانسه 25 فرانک - reverse25 فرانک 1956
مس - آلومینیوم, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.36

الجزایر>1949 - 1956|مستعمره فرانسه

 دوره
الجزایر 20 فرانک - obverseالجزایر 20 فرانک - reverse20 فرانک 1949-1956
مس - نیکل, 5.6g, ø 23.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.67

السالوادور>1919 - 2001|جمهوری السالوادور

 دوره
السالوادور 5 سنتاوو - obverseالسالوادور 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1939-1974
مس - نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54

آلمان>1990 - 2001|جمهوری فدرال

 دوره
آلمان 1 مارک - obverseآلمان 1 مارک - reverse1 مارک 1950-2001
مس - نیکل, 5.5g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39

آلمان شرقی>1948 - 1990|آلمان شرقی

 دوره
آلمان شرقی 1 مارک - obverseآلمان شرقی 1 مارک - reverse1 مارک 1956-1963
آلومینیوم, 2.5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24

آنگولا>1921 - 1974|مستعمره پرتغال

 دوره
آنگولا 2.5 اسکودو - obverseآنگولا 2.5 اسکودو - reverse2.5 اسکودو 1953-1974
مس - نیکل, 3.4g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13

اوکراین>1992 - 2019|دولت اوکراین

 دوره
اوکراین 20 هریونیا - obverseاوکراین 20 هریونیا - reverse20 هریونیا 2014
On Motifs of Dovzhenko's Works
نقره 0.925, 67.28g, ø 50mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 81.16

بریتانیا>1953 - 1967|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بریتانیا ½ پنی  - obverseبریتانیا ½ پنی  - reverse½ پنی  1954-1970
برنز, 5.66g, ø 25.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse3 پنس 1954-1970
نیکل - برنج, 6.86g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse6 پنس 1954-1970
مس - نیکل, 2.83g, ø 19.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1954-1970
English shield /three lions/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1954-1970
Scottish shield /one lion/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2  - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2  - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1954-1970
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.62
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse½ کرون 1954-1970
مس - نیکل, 14.26g, ø 32.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.00

بلژیک>1994 - 2001|شاه آلبرت دوم

 دوره
بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1956-2001
BELGIE
برنز, 2.75g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10

بلژیک>1948 - 1993|شاه بودوین اول

 دوره
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1950-1988
BELGIQUE
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1950-1988
BELGIE
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10

ترکیه>1934 - 1980|جمهوری ترکیه

 دوره
ترکیه 25 کوروس - obverseترکیه 25 کوروس - reverse25 کوروس 1948-1956
برنج, 4.25g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.47

چین>1955 - 1999|جمهوری خلق

 دوره
چین 1 فن - obverseچین 1 فن - reverse1 فن 1955-2017
آلومینیوم, 0.67g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
چین 2 فن - obverseچین 2 فن - reverse2 فن 1956-2000
آلومینیوم, 1.08g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
چین 5 فن - obverseچین 5 فن - reverse5 فن 1955-2000
آلومینیوم, 1.6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10

دانمارک>1947 - 1972|شاه فردریک نهم

 دوره
دانمارک 1 اوره - obverseدانمارک 1 اوره - reverse1 اوره 1948-1972
روی, 1.6g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
دانمارک 2 اوره - obverseدانمارک 2 اوره - reverse2 اوره 1948-1972
روی, 3.2g, ø 20.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
دانمارک 5 اوره - obverseدانمارک 5 اوره - reverse5 اوره 1950-1964
روی, 6.4g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
دانمارک 10 اوره - obverseدانمارک 10 اوره - reverse10 اوره 1948-1960
مس - نیکل, 3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

uCoin