×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
1961
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 1961  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1959-1982
مس - روی, 3.11g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1954-1989
فولاد ضد زنگ, 6.25g, ø 24.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1958-2001
Silver
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.71
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1961
Italian Unification
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.83

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1961-1991
برنج, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1961-1991
برنج, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 2.5g, ø 19.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1961
مس - روی - نیکل, 4.4g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.72
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1961
مس - روی - نیکل, 7.5g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.82

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse50 گروشن 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1960-1968
نقره 0.640, 5.2g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.69

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 50 سنتاوو - obverseآرژانتین 50 سنتاوو - reverse50 سنتاوو 1957-1961
استیل با روکش نیکل, 5.1g, ø 23.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
آرژانتین 1 پزو - obverseآرژانتین 1 پزو - reverse1 پزو 1957-1962
استیل با روکش نیکل, 6.5g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
آرژانتین 5 پزو - obverseآرژانتین 5 پزو - reverse5 پزو 1961-1968
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24

استرالیا>1953 - 1965|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا ½ پنی - obverseاسترالیا ½ پنی - reverse½ پنی  1959-1964
برنز, 5.9g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07
استرالیا 1 پنی - obverseاسترالیا 1 پنی - reverse1 پنی 1955-1964
برنز, 9.44g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.82
استرالیا 3 پنس - obverseاسترالیا 3 پنس - reverse3 پنس 1955-1964
نقره 0.500, 1.41g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.64
استرالیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseاسترالیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1956-1963
نقره 0.500, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.06

اسراییل>1960 - 1980|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse1 آگورا 1960-1980
آلومینیوم, 1.03g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse5 آگوروت 1960-1975
آلومینیوم - برنز, 2.3g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1960-1977
آلومینیوم - برنز, 4.3g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
اسراییل 25 آگورات - obverseاسراییل 25 آگورات - reverse25 آگورات 1960-1979
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32

ایسلند>1944 - 1980|جمهوری ایسلند

 دوره
ایسلند 25 آورار - obverseایسلند 25 آورار - reverse25 آورار 1946-1967
مس - نیکل, 2.4g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22

آفریقای جنوبی>1961 - 2019|جمهوری آفریقای جنوبی

 دوره
آفریقای جنوبی ½ سنت - obverseآفریقای جنوبی ½ سنت - reverse½ سنت 1961-1964
برنج, 5.6g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.47
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 1961-1964
نقره 0.500, 5.66g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.45
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse20 سنت 1961-1964
نقره 0.500, 11.3g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.06

آفریقای شرقی بریتانیا>1921 - 1964|شیلینگ

 دوره
آفریقای شرقی بریتانیا 1 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 1 سنت - reverse1 سنت 1954-1962
برنز, 2g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.06

افغانستان>1925 - 2002|افغانی اول

 دوره
افغانستان 1 افغانی - obverseافغانستان 1 افغانی - reverse1 افغانی 1961
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.64
افغانستان 5 افغانی - obverseافغانستان 5 افغانی - reverse5 افغانی 1961
استیل با روکش نیکل, 8.04g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.59

آلمان>1990 - 2001|جمهوری فدرال

 دوره
آلمان 1 مارک - obverseآلمان 1 مارک - reverse1 مارک 1950-2001
مس - نیکل, 5.5g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39

آلمان>1948 - 1989|آلمان غربی

 دوره
آلمان 2 فنیگ - obverseآلمان 2 فنیگ - reverse2 فنیگ 1950-1968
برنز, 3.25g, ø 19.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
آلمان 2 مارک - obverseآلمان 2 مارک - reverse2 مارک 1957-1971
Max Planck
مس - نیکل, 7g, ø 26.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.23

آلمان شرقی>1948 - 1990|آلمان شرقی

 دوره
آلمان شرقی 1 فنیگ - obverseآلمان شرقی 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1960-1975
آلومینیوم, 0.75g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

آنگولا>1921 - 1974|مستعمره پرتغال

 دوره
آنگولا 50 سنتاوو - obverseآنگولا 50 سنتاوو - reverse50 سنتاوو 1953-1961
برنز, 4g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12

بریتانیا>1953 - 1967|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1961-1970
برنز, 9.45g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse3 پنس 1954-1970
نیکل - برنج, 6.86g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse6 پنس 1954-1970
مس - نیکل, 2.83g, ø 19.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1954-1970
English shield /three lions/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1954-1970
Scottish shield /one lion/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1954-1970
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.62
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse½ کرون 1954-1970
مس - نیکل, 14.26g, ø 32.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.00

برزیل>1942 - 1986|کروزیرو برزیل

 دوره
برزیل 1 کروزیرو - obverseبرزیل 1 کروزیرو - reverse1 کروزیرو 1957-1961
آلومینیوم, 2.38g, ø 23.23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52

uCoin