×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
1962
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 1962  | جستجو 

ایالات استوایی آفریقا>1961 - 1972|فرانک CFA

 دوره
ایالات استوایی آفریقا 25 فرانک - obverseایالات استوایی آفریقا 25 فرانک - reverse25 فرانک 1962
مس - آلومینیوم, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.89

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1959-1982
مس - روی, 3.11g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1946-1964
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.99
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1932-1964
Washington Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.00
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1948-1963
Franklin Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.32

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1954-1989
فولاد ضد زنگ, 6.25g, ø 24.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1961-1991
برنج, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1961-1991
برنج, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 2.5g, ø 19.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 2 گروشن - obverseاتریش 2 گروشن - reverse2 گروشن 1950-1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse5 گروشن 1948-1994
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse50 گروشن 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

اردن>1949 - 1991|پادشاهی هاشمی اردن

 دوره
اردن 5 فلس - obverseاردن 5 فلس - reverse5 فلس 1955-1967
برنز, 4.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75
اردن 50 فلس - obverseاردن 50 فلس - reverse50 فلس 1955-1965
مس - نیکل, 7.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 1 پزو - obverseآرژانتین 1 پزو - reverse1 پزو 1957-1962
استیل با روکش نیکل, 6.5g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
آرژانتین 5 پزو - obverseآرژانتین 5 پزو - reverse5 پزو 1961-1968
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
آرژانتین 10 پزو - obverseآرژانتین 10 پزو - reverse10 پزو 1962-1968
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21

ایرلند>1939 - 1969|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1940-1968
برنز, 9.45g, ø 30.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.82
ایرلند 1 شیلینگ - obverseایرلند 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1951-1968
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.04
ایرلند شیلینگ (فلورین) 2 - obverseایرلند شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1951-1969
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.49
ایرلند ½ کرون - obverseایرلند ½ کرون - reverse½ کرون 1951-1967
مس - نیکل, 14.16g, ø 32.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.63

استرالیا>1953 - 1965|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا ½ پنی - obverseاسترالیا ½ پنی - reverse½ پنی  1959-1964
برنز, 5.9g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07
استرالیا 1 پنی - obverseاسترالیا 1 پنی - reverse1 پنی 1955-1964
برنز, 9.44g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.83
استرالیا 6 پنس - obverseاسترالیا 6 پنس - reverse6 پنس 1955-1963
نقره 0.500, 2.83g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.44
استرالیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseاسترالیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1956-1963
نقره 0.500, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.08

اسراییل>1960 - 1980|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse1 آگورا 1960-1980
آلومینیوم, 1.03g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse5 آگوروت 1960-1975
آلومینیوم - برنز, 2.3g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1960-1977
آلومینیوم - برنز, 4.3g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27

ایسلند>1944 - 1980|جمهوری ایسلند

 دوره
ایسلند 10 آورار - obverseایسلند 10 آورار - reverse10 آورار 1946-1969
مس - نیکل, 1.5g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
ایسلند 25 آورار - obverseایسلند 25 آورار - reverse25 آورار 1946-1967
مس - نیکل, 2.4g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22

آفریقای جنوبی>1961 - 2019|جمهوری آفریقای جنوبی

 دوره
آفریقای جنوبی ½ سنت - obverseآفریقای جنوبی ½ سنت - reverse½ سنت 1961-1964
برنج, 5.6g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.47
آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse1 سنت 1961-1964
برنج, 9.42g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.23

الجزایر>1964 - 2019|جمهوری دموکراتیک خلق

 دوره
الجزایر 1 دینار - obverseالجزایر 1 دینار - reverse1 دینار 1987
استقلال
مس - نیکل, 7g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.91
الجزایر 5 دینار - obverseالجزایر 5 دینار - reverse5 دینار 1972
Independance /Nickel/
نیکل, 12g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.89

آلمان>1990 - 2001|جمهوری فدرال

 دوره
آلمان 1 مارک - obverseآلمان 1 مارک - reverse1 مارک 1950-2001
مس - نیکل, 5.5g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37

آلمان>1948 - 1989|آلمان غربی

 دوره
آلمان 2 فنیگ - obverseآلمان 2 فنیگ - reverse2 فنیگ 1950-1968
برنز, 3.25g, ø 19.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
آلمان 2 مارک - obverseآلمان 2 مارک - reverse2 مارک 1957-1971
Max Planck
مس - نیکل, 7g, ø 26.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.22

آلمان شرقی>1948 - 1990|آلمان شرقی

 دوره
آلمان شرقی 1 فنیگ - obverseآلمان شرقی 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1960-1975
آلومینیوم, 0.75g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
آلمان شرقی 1 مارک - obverseآلمان شرقی 1 مارک - reverse1 مارک 1956-1963
آلومینیوم, 2.5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24

آنگولا>1921 - 1974|مستعمره پرتغال

 دوره
آنگولا 20 سنتاوو - obverseآنگولا 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1962
برنز, 2.6g, ø 18.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.93

بریتانیا>1953 - 1967|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse½ پنی  1954-1970
برنز, 5.66g, ø 25.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1961-1970
برنز, 9.45g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse3 پنس 1954-1970
نیکل - برنج, 6.86g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31

uCoin