×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
1965
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 1965  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1959-1982
مس - روی, 3.11g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1965-1998
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1965-1970
Kennedy Half Dollar
نقره 0.400, 11.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.50

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1954-1989
فولاد ضد زنگ, 6.25g, ø 24.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1965
Dante Alighieri
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.88

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1961-1991
برنج, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1961-1991
برنج, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 2.5g, ø 19.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1964-1991
مس - روی - نیکل, 4.4g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1964-1991
مس - روی - نیکل, 7.5g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1965
20th Anniversary of WW2
مس - روی - نیکل, 9.85g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.81

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 2 گروشن - obverseاتریش 2 گروشن - reverse2 گروشن 1950-1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse5 گروشن 1948-1994
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse50 گروشن 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 10 شیلینگ - obverseاتریش 10 شیلینگ - reverse10 شیلینگ 1957-1973
نقره 0.640, 7.5g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.85

اردن>1949 - 1991|پادشاهی هاشمی اردن

 دوره
اردن 100 فلس - obverseاردن 100 فلس - reverse100 فلس 1955-1965
مس - نیکل, 12g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.84

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 5 پزو - obverseآرژانتین 5 پزو - reverse5 پزو 1961-1968
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
آرژانتین 10 پزو - obverseآرژانتین 10 پزو - reverse10 پزو 1962-1968
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21
آرژانتین 25 پزو - obverseآرژانتین 25 پزو - reverse25 پزو 1964-1968
استیل با روکش نیکل, 6.45g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.60

ایرلند>1939 - 1969|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1940-1968
برنز, 9.45g, ø 30.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.82
ایرلند 3 پنس - obverseایرلند 3 پنس - reverse3 پنس 1942-1968
مس - نیکل, 3.24g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.02
ایرلند شیلینگ (فلورین) 2 - obverseایرلند شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1951-1969
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.49

اروگوئه>1862 - 1974|پزو

 دوره
اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse20 سنتسیمو 1965
آلومینیوم, 1.5g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71
اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse50 سنتسیمو 1965
آلومینیوم, 2g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.86
اروگوئه 5 پزو - obverseاروگوئه 5 پزو - reverse5 پزو 1965
آلومینیوم - برنز, 7g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

استرالیا>1953 - 1965|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا ½ پنی - obverseاسترالیا ½ پنی - reverse½ پنی  1959-1964
برنز, 5.9g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07

اسراییل>1960 - 1980|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse1 آگورا 1960-1980
آلومینیوم, 1.03g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1960-1977
آلومینیوم - برنز, 4.3g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
اسراییل ½ لیره - obverseاسراییل ½ لیره - reverse½ لیره 1963-1979
مس - نیکل, 6.8g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26

ایسلند>1944 - 1980|جمهوری ایسلند

 دوره
ایسلند 25 آورار - obverseایسلند 25 آورار - reverse25 آورار 1946-1967
مس - نیکل, 2.4g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22

آفریقای جنوبی>1961 - 2019|جمهوری آفریقای جنوبی

 دوره
آفریقای جنوبی 2 سنت - obverseآفریقای جنوبی 2 سنت - reverse2 سنت 1965-1969
SOUTH AFRICA
برنز, 4g, ø 22.45mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 1965-1969
SOUTH AFRICA
نیکل, 2.5g, ø 17.35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 1965-1969
SOUTH AFRICA
نیکل, 4g, ø 20.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 1965-1969
SUID-AFRIKA
نیکل, 4g, ø 20.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse20 سنت 1965-1969
SOUTH AFRICA
نیکل, 6g, ø 24.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.61
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse20 سنت 1965-1969
SUID-AFRIKA
نیکل, 6g, ø 24.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43

آفریقای غربی>1958 - 2019|فرانک آفریقای غربی CFA

 دوره
آفریقای غربی 1 فرانک - obverseآفریقای غربی 1 فرانک - reverse1 فرانک 1961-1975
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.49
آفریقای غربی 5 فرانک - obverseآفریقای غربی 5 فرانک - reverse5 فرانک 1965-2018
مس - آلومینیوم - نیکل, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32

آلمان>1990 - 2001|جمهوری فدرال

 دوره
آلمان 1 مارک - obverseآلمان 1 مارک - reverse1 مارک 1950-2001
مس - نیکل, 5.5g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39

آلمان>1948 - 1989|آلمان غربی

 دوره
آلمان 2 فنیگ - obverseآلمان 2 فنیگ - reverse2 فنیگ 1950-1968
برنز, 3.25g, ø 19.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
آلمان 5 مارک - obverseآلمان 5 مارک - reverse5 مارک 1951-1974
نقره 0.625, 11.2g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.73

uCoin