×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
1987
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 1987  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2018|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1983-2008
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2018
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1965-1998
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1968-2001
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1954-1989
فولاد ضد زنگ, 6.25g, ø 24.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1977-2001
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1982-2001
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.05
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1961-1991
برنج, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1961-1991
برنج, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 2.5g, ø 19.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1964-1991
مس - روی - نیکل, 4.4g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1964-1991
مس - روی - نیکل, 7.5g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1987
Battle of Borodino, Bas relief
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.95
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1987
Battle of Borodino, Monument
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.52
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1987
Constantin Tsiolkovsky
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.60
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1987
دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.74
اتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - reverse3 روبل 1987
دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
مس - روی - نیکل, 14.35g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.69
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1987
دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
مس - روی - نیکل, 29g, ø 39mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 31.01

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse5 گروشن 1948-1994
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse50 گروشن 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1968-2001
مس - نیکل, 4.8g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
اتریش 10 شیلینگ - obverseاتریش 10 شیلینگ - reverse10 شیلینگ 1974-2001
مس - نیکل, 6.2g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22

ایران>1979 - 1991|جمهوری اسلامی ایران

 دوره
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse2 ریال 1979-1988
مس - نیکل, 3g, ø 22.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46

آرژانتین>1985 - 1991|آسترال آرژانتین

 دوره
آرژانتین 1 سنتاوو - obverseآرژانتین 1 سنتاوو - reverse1 سنتاوو 1985-1987
برنج, 4g, ø 20.64mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1985-1988
برنج, 4.9g, ø 23.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1985-1988
برنج, 4.35g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
آرژانتین 50 سنتاوو - obverseآرژانتین 50 سنتاوو - reverse50 سنتاوو 1985-1988
برنج, 5.6g, ø 24.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32

آروبا>1986 - 2013|ملکه بئاتریس

 دوره
آروبا 50 سنت - obverseآروبا 50 سنت - reverse50 سنت 1986-2016
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.64

اسپانیا>1975 - 2001|شاه خوان کارلوس اول

 دوره
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1982-1989
آلومینیوم, 1.2g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اسپانیا 200 پزوتا - obverseاسپانیا 200 پزوتا - reverse200 پزوتا 1986-1988
مس - نیکل, 8.6g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.93
اسپانیا 500 پزوتا - obverseاسپانیا 500 پزوتا - reverse500 پزوتا 1987-1990
آلومینیوم - برنز, 12g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.40

استرالیا>1966 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا 1 سنت - obverseاسترالیا 1 سنت - reverse1 سنت 1985-1991
برنز, 2.6g, ø 17.51mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21
استرالیا 5 سنت - obverseاسترالیا 5 سنت - reverse5 سنت 1985-1998
مس - نیکل, 2.8g, ø 19.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

اسراییل>1985 - 2017|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse5 آگوروت 1985-2007
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1985-2017
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1985-2017
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17

ایسلند>1981 - 2011|جمهوری ایسلند

 دوره
ایسلند 1 کرونا - obverseایسلند 1 کرونا - reverse1 کرونا 1981-1987
مس - نیکل, 4.5g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
ایسلند 5 کرونر - obverseایسلند 5 کرونر - reverse5 کرونر 1981-1992
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
ایسلند 10 کرونور - obverseایسلند 10 کرونور - reverse10 کرونور 1984-1994
مس - نیکل, 8g, ø 27.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
ایسلند 50 کرونر - obverseایسلند 50 کرونر - reverse50 کرونر 1987-2005
نیکل - برنج, 8.25g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.93

uCoin