×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
2010
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 2010  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 2010-2019
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2006-2019
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1977-2019
Kennedy Half Dollar
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.27
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2002
Ohio
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2002
Louisiana
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2005
Oregon
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2006
North Dakota
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2010
Hot Springs
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2010
Yellowstone
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2010
Yosemite
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.81
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2010
Grand Canyon
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.82
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2010
Mount Hood
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2010
Hiawatha Belt
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.26
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2010
Millard Fillmore (1850-1853)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.11
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2010
Franklin Pierce (1853-1857)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.16
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2010
James Buchanan (1857-1861)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.17
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2010
آبراهام لینکلن (1865-1861)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.17

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 0.62g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
ایتالیا 2 لیره - obverseایتالیا 2 لیره - reverse2 لیره 1953-2001
آلومینیوم, 0.8g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1939-1940
استیل (غیر مغناطیس), 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.19
ایتالیا 2 لیره - obverseایتالیا 2 لیره - reverse2 لیره 1923-1927
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.35

ایتالیا>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایتالیا 1 euro cent - obverseایتالیا 1 euro cent - reverse1 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
ایتالیا 2 euro cent - obverseایتالیا 2 euro cent - reverse2 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
ایتالیا 5 euro cent - obverseایتالیا 5 euro cent - reverse5 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
ایتالیا 10 euro cent - obverseایتالیا 10 euro cent - reverse10 euro cent 2008-2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایتالیا 20 euro cent - obverseایتالیا 20 euro cent - reverse20 euro cent 2008-2019
برنج, 5.74g, ø 22.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
ایتالیا 50 euro cent - obverseایتالیا 50 euro cent - reverse50 euro cent 2008-2019
برنج, 7.8g, ø 24.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57
ایتالیا 1 یورو - obverseایتالیا 1 یورو - reverse1 یورو 2008-2019
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2008-2019
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.24
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2008
Human Rights
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.14
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2009
Loius Braille
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.95
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2010
Camillo Benso di Cavour
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.71

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش 1 euro cent - obverseاتریش 1 euro cent - reverse1 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
اتریش 2 euro cent - obverseاتریش 2 euro cent - reverse2 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
اتریش 5 euro cent - obverseاتریش 5 euro cent - reverse5 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتریش 10 euro cent - obverseاتریش 10 euro cent - reverse10 euro cent 2008-2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش 50 euro cent - obverseاتریش 50 euro cent - reverse50 euro cent 2008-2019
برنج, 7.8g, ø 24.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
اتریش 1 یورو - obverseاتریش 1 یورو - reverse1 یورو 2008-2019
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2008-2019
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.24
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2005
Austrian State Treaty
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.89

اتیوپی>1977 - 2016|جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی

 دوره
اتیوپی 1 بیر - obverseاتیوپی 1 بیر - reverse1 بیر 2010-2016
دو آلیاژی: مرکز استیل با روکش برنج، حلقه استیل با روکش نیکل, 6.82g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.68

ایران>1992 - 2018|جمهوری اسلامی ایران

 دوره
ایران 1000 ریال - obverseایران 1000 ریال - reverse1000 ریال 2008-2010
مس - نیکل, 5.8g, ø 23.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
ایران 1000 ریال - obverseایران 1000 ریال - reverse1000 ریال 2010
عید سعید غدیر خم
آلومینیوم - برنز, 4.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.85
ایران 1000 ریال - obverseایران 1000 ریال - reverse1000 ریال 2010
عید سعید قربان
آلومینیوم - برنز, 4.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.80
ایران 1000 ریال - obverseایران 1000 ریال - reverse1000 ریال 2010
روز آمار
آلومینیوم - برنز, 5.8g, ø 23.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.33
ایران 2000 ریال - obverseایران 2000 ریال - reverse2000 ریال 2010
بانک مرکزی ایران
مس - نیکل, 6.8g, ø 26.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.99
ایران 5000 ریال - obverseایران 5000 ریال - reverse5000 ریال 2010
بانک مرکزی ایران
مس - نیکل, 10.1g, ø 29.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.27
ایران 5000 ریال - obverseایران 5000 ریال - reverse5000 ریال 2010
هفته وحدت
مس - نیکل, 12g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.01

آرژانتین>1992 - 2018|پزوی آرژانتین (قابل تبدیل)

 دوره
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 2006-2011
استیل با روکش برنج, 2.25g, ø 18.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19

uCoin