×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
20 сантимов
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 20 сантимов  | جستجو 

الجزایر>1964 - 2019|جمهوری دموکراتیک خلق

 دوره
الجزایر 20 سانتیمات - obverseالجزایر 20 سانتیمات - reverse20 سانتیمات 1964
مس - آلومینیوم - نیکل, 4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.63

بلژیک>1948 - 1993|شاه بودوین اول

 دوره
بلژیک 20 سنتیماس - obverseبلژیک 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1953-1963
BELGIQUE
برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
بلژیک 20 سنتیماس - obverseبلژیک 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1954-1960
BELGIE
برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

فرانسه>1959 - 2002|جمهوری پنجم

 دوره
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1962-2001
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09

فرانسه>1941 - 1944|فرانسه ویشی (دولت فرانسه)

 دوره
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1941
روی, 3.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.04
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1941-1944
روی, 3g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.87

لتونی>1992 - 2013|جمهوری دوم (لتونی)

 دوره
لتونی 20 سانتیمو - obverseلتونی 20 سانتیمو - reverse20 سانتیمو 1992-2009
نیکل - برنج, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33

لتونی>1922 - 1940|جمهوری اول

 دوره
لتونی 20 سانتیمو - obverseلتونی 20 سانتیمو - reverse20 سانتیمو 1922
نیکل, 6g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.46

مراکش>1960 - 2018|پادشاهی مراکش

 دوره
مراکش 20 سانتیمات - obverseمراکش 20 سانتیمات - reverse20 سانتیمات 1974
مس - آلومینیوم - نیکل, 4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
مراکش 20 سانتیمات - obverseمراکش 20 سانتیمات - reverse20 سانتیمات 1987
فائو
مس - آلومینیوم - نیکل, 4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
مراکش 20 سانتیمات - obverseمراکش 20 سانتیمات - reverse20 سانتیمات 2002
مس-آلومینیوم-روی-قلع, 4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34

هاییتی>1986 - 2016|جمهوری هاییتی

 دوره
هاییتی 20 سنتیماس - obverseهاییتی 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1986-1991
مس - نیکل, 7.54g, ø 26.15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.83
هاییتی 20 سنتیماس - obverseهاییتی 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1995-2000
استیل با روکش نیکل, 6.85g, ø 26.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

هندوچین فرانسه>1885 - 1954|هندو چین فرانسه

 دوره
هندوچین فرانسه 20 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 20 centiemes - reverse20 centiemes 1939-1941
مس - نیکل, 7g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.11

uCoin