×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
25 centavos
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 25 centavos  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1965-1998
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2000
Maryland
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.64
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2000
New Hampshire
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.59
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2000
Virginia
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.70
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2004
Texas
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2005
Minnesota
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2006
Nevada
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2007
Montana
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2012
El Yunque
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2016
Cumberland Gap
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1976
استقلال
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07

آرژانتین>1992 - 2018|پزوی آرژانتین (قابل تبدیل)

 دوره
آرژانتین 25 سنتاوس - obverseآرژانتین 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1992-2010
آلومینیوم - برنز, 5.4g, ø 24.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
آرژانتین 25 سنتاوس - obverseآرژانتین 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1993-1996
مس - نیکل, 6.1g, ø 24.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23

آروبا>1986 - 2013|ملکه بئاتریس

 دوره
آروبا 25 سنت - obverseآروبا 25 سنت - reverse25 سنت 1986-2018
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42

اکوادور>2000 - 2007|جمهوری اکوادور

 دوره
اکوادور 25 سنتاوس - obverseاکوادور 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 2000
فولاد ضد زنگ, 5.65g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.87

السالوادور>1919 - 2001|جمهوری السالوادور

 دوره
السالوادور 25 سنتاوس - obverseالسالوادور 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1970-1977
نیکل, 2.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
السالوادور 25 سنتاوس - obverseالسالوادور 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1986
مس - نیکل, 2.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.61
السالوادور 25 سنتاوس - obverseالسالوادور 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1988
فولاد ضد زنگ, 4g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57
السالوادور 25 سنتاوس - obverseالسالوادور 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1992-1995
مس - نیکل با روکش استیل, 4g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37
السالوادور 25 سنتاوس - obverseالسالوادور 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1993-1999
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.76

آنتیل هلند>1980 - 2013|ملکه بئاتریس

 دوره
آنتیل هلند 25 سنت - obverseآنتیل هلند 25 سنت - reverse25 سنت 1989-2016
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38

باربادوس>1970 - 2018|ملکه الیزابت دوم

 دوره
باربادوس 25 سنت - obverseباربادوس 25 سنت - reverse25 سنت 2007-2011
استیل با روکش نیکل, 5.1g, ø 23.66mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57

برزیل>1994 - 2019|ریل برزیل

 دوره
برزیل 5 سنتاوو - obverseبرزیل 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1998-2019
استیل با روکش مس, 4.06g, ø 21.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
برزیل 25 سنتاوس - obverseبرزیل 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1994-1995
فولاد ضد زنگ, 4.78g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
برزیل 25 سنتاوس - obverseبرزیل 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1998-2019
استیل با روکش برنج, 7.55g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21

بولیوی>1964 - 1985|جمهوری بولیوی

 دوره
بولیوی 25 سنتاوس - obverseبولیوی 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1971-1972
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.16

پرتغال>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
پرتغال 5 euro cent - obverseپرتغال 5 euro cent - reverse5 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06

پرو>1918 - 1985|جمهوری پرو

 دوره
پرو 25 سنتاوس - obverseپرو 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1966-1973
برنج, 3.2g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34

جزایر کایمن>1972 - 2018|ملکه الیزابت دوم

 دوره
جزایر کایمن 25 سنت - obverseجزایر کایمن 25 سنت - reverse25 سنت 1972-1986
مس - نیکل, 5.67g, ø 24.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84

جمهوری دومینیکن>1937 - 2017|جمهوری دومینیکن

 دوره
جمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - obverseجمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1978-1981
مس - نیکل, 6.27g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42
جمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - obverseجمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1983-1987
مس - نیکل, 6.25g, ø 24.45mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
جمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - obverseجمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1989-1991
استیل با روکش نیکل, 5.7g, ø 24.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
جمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - obverseجمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1990
استیل با روکش نیکل, 5.7g, ø 24.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.53

شیلی>1975 - 2017|جمهوری شیلی

 دوره
شیلی 5 سنتاوو - obverseشیلی 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1975-1976
آلومینیوم - برنز, 4.1g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.62

فیلیپین>1946 - 1967|جمهوری فیلیپین

 دوره
فیلیپین 25 سنتاوس - obverseفیلیپین 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1958-1966
مس - روی - نیکل, 5g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07

کانادا>1953 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
کانادا 25 سنت - obverseکانادا 25 سنت - reverse25 سنت 2003-2019
استیل با روکش نیکل, 4.4g, ø 23.88mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34

کوبا>1962 - 2018|جمهوری کوبا

 دوره
کوبا 25 سنتاوس - obverseکوبا 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1988
آلومینیوم, 1.55g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07
کوبا 25 سنتاوس - obverseکوبا 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1989
مس - نیکل, 6.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.90
کوبا 25 سنتاوس - obverseکوبا 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1994-2018
استیل با روکش نیکل, 5.7g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34

گواتمالا>1949 - 2017|جمهوری گواتمالا

 دوره
گواتمالا 5 سنتاوو - obverseگواتمالا 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 2009-2015
استیل با روکش نیکل, 1.3g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42
گواتمالا 25 سنتاوس - obverseگواتمالا 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1977-2000
مس - نیکل, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
گواتمالا 25 سنتاوس - obverseگواتمالا 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 2012-2016
فولاد ضد زنگ, 4.2g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74

گویان>1966 - 2018|جمهوری مشارکتی گویان

 دوره
گویان 25 سنت - obverseگویان 25 سنت - reverse25 سنت 1967-1992
مس - نیکل, 4.29g, ø 21.94mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29

مکزیک>1905 - 1969|ایالات متحد مکزیک

 دوره
مکزیک 25 سنتاوس - obverseمکزیک 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1950-1953
نقره 0.300, 3.33g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.13
مکزیک 25 سنتاوس - obverseمکزیک 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1964-1966
مس - نیکل, 5.5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.63

نیکاراگوئه>1991 - 2017|کوردوبا اورو

 دوره
نیکاراگوئه 25 سنتاوس - obverseنیکاراگوئه 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 2002-2014
استیل با روکش برنج, 5g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.53

نیکاراگوئه>1912 - 1990|کوردوبا

 دوره
نیکاراگوئه 25 سنتاوس - obverseنیکاراگوئه 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1964-1965
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.21
نیکاراگوئه 25 سنتاوس - obverseنیکاراگوئه 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1972-1974
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.16

uCoin