×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
and
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: and  | جستجو 

ایرلند>1969 - 2000|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 5 پنس - obverseایرلند 5 پنس - reverse5 پنس 1992-2000
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

uCoin