×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
artiodactyl
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: artiodactyl  | جستجو 

ایالات استوایی آفریقا>1961 - 1972|فرانک CFA

 دوره
ایالات استوایی آفریقا 25 فرانک - obverseایالات استوایی آفریقا 25 فرانک - reverse25 فرانک 1962
مس - آلومینیوم, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.93

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2005
Bison
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1999
Delaware
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2001
Kentucky
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2004
Wisconsin
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2005
Kansas
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2006
Nevada
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2006
Nebraska
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2006
North Dakota
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2007
Montana
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2007
Wyoming
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2010
Yellowstone
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.85
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2011
Glacier
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2011
Olympic
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.81
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2012
Denali
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2016
تئودور روزولت
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1913-1938
Buffalo Nickel
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.23

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1979
فائو
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.14
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1997
National Police
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.33

ایتالیا>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایتالیا 50 euro cent - obverseایتالیا 50 euro cent - reverse50 euro cent 2002-2007
برنج, 7.8g, ø 24.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2005
European Constitution
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.74

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1980
Moscow'80 Olympic - Yury Dolgoruky
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.37
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1988
Peter I
مس - روی - نیکل, 19.8g, ø 35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.52
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1991
David Sasunsky
مس - روی - نیکل, 19.8g, ø 35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.41

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش  5 شیلینگ - obverseاتریش  5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1968-2001
مس - نیکل, 4.8g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31

اتیوپی>1977 - 2016|جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی

 دوره
اتیوپی 1 سانتیم - obverseاتیوپی 1 سانتیم - reverse1 سانتیم 1977-2005
آلومینیوم, 0.6g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.58
اتیوپی 10 سانتیم - obverseاتیوپی 10 سانتیم - reverse10 سانتیم 1977
برنج, 4.5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
اتیوپی 10 سانتیم - obverseاتیوپی 10 سانتیم - reverse10 سانتیم 1977-2012
استیل با روکش برنج, 4.5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.58

اریتره>1997 - 2015|ناکفا

 دوره
اریتره 1 سنت - obverseاریتره 1 سنت - reverse1 سنت 1997
استیل با روکش نیکل, 2.2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.00
اریتره 25 سنت - obverseاریتره 25 سنت - reverse25 سنت 1997
استیل با روکش نیکل, 5.8g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.93
اریتره 50 سنت - obverseاریتره 50 سنت - reverse50 سنت 1997
استیل با روکش نیکل, 7.8g, ø 24.95mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.33
اریتره 100 سنت - obverseاریتره 100 سنت - reverse100 سنت 1997
استیل با روکش نیکل, 10.3g, ø 26.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.67

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1942-1950
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1942-1950
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1942-1950
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 21.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
آرژانتین 10 پزو - obverseآرژانتین 10 پزو - reverse10 پزو 1962-1968
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22

ایرلند>1969 - 2000|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 5 پنس - obverseایرلند 5 پنس - reverse5 پنس 1969-1990
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
ایرلند 5 پنس - obverseایرلند 5 پنس - reverse5 پنس 1992-2000
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایرلند 20 پنس - obverseایرلند 20 پنس - reverse20 پنس 1986-2000
نیکل - برنز, 8.47g, ø 27.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77
ایرلند 1 پوند - obverseایرلند 1 پوند - reverse1 پوند 1990-2000
مس - نیکل, 10g, ø 31.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.59

ایرلند>1939 - 1969|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند ½ پنی  - obverseایرلند ½ پنی  - reverse½ پنی  1939-1967
برنز, 5.67g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07
ایرلند 1 شیلینگ - obverseایرلند 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1951-1968
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.05

اروگوئه>1994 - 2018|پزو اروگوئه

 دوره
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse1 پزو 2011-2012
استیل با روکش برنج, 3.52g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
اروگوئه 2 پزو - obverseاروگوئه 2 پزو - reverse2 پزو 2011-2014
استیل با روکش برنج, 4.5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
اروگوئه 5 پزو - obverseاروگوئه 5 پزو - reverse5 پزو 2011-2014
استیل با روکش برنج, 6.27g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.58
اروگوئه 10 پزو - obverseاروگوئه 10 پزو - reverse10 پزو 2015
Regulations of the Land 1815
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 10.6g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.76

اروگوئه>1975 - 1993|پزو جدید

 دوره
اروگوئه 10 سنتسیمو - obverseاروگوئه 10 سنتسیمو - reverse10 سنتسیمو 1976-1981
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
اروگوئه 1 پزو جدید - obverseاروگوئه 1 پزو جدید - reverse1 پزو جدید 1980
مس - نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57

اروگوئه>1862 - 1974|پزو

 دوره
اروگوئه 25 سنتسیمو - obverseاروگوئه 25 سنتسیمو - reverse25 سنتسیمو 1960
مس - نیکل, 3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.05
اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse50 سنتسیمو 1960
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.59

uCoin