×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Bird
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Bird  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2000
South Carolina
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.61
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2002
Louisiana
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2003
Arkansas
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2006
South Dakota
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2007
Idaho
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.64
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2008
Oklahoma
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2014
Everglades
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.76
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2013
Delaware Treaty of 1778
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.37

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 50 سنتسیمی - obverseایتالیا 50 سنتسیمی - reverse50 سنتسیمی 1939-1943
فولاد ضد زنگ, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش  10 گروشن - obverseاتریش  10 گروشن - reverse10 گروشن 1947-1949
روی, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21

اتریش >1925 - 1938|جمهوری اول (شیلینگ)

 دوره
اتریش  1 گروشن - obverseاتریش  1 گروشن - reverse1 گروشن 1925-1938
برنز, 1.6g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.61

ایران>1992 - 2018|جمهوری اسلامی ایران

 دوره
ایران 500 ریال - obverseایران 500 ریال - reverse500 ریال 2004-2006
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 8.91g, ø 27.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.19
ایران 500 ریال - obverseایران 500 ریال - reverse500 ریال 2007
آلومینیوم - برنز, 6.4g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65

آرژانتین>1985 - 1991|آسترال آرژانتین

 دوره
آرژانتین ½ سنتاوو - obverseآرژانتین ½ سنتاوو - reverse½ سنتاوو 1985
برنج, 3.6g, ø 19.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21

ایرلند>1969 - 2000|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند ½ پنی  - obverseایرلند ½ پنی  - reverse½ پنی  1971-1986
برنز, 1.78g, ø 17.14mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1971-1988
برنز, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1988-2000
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
ایرلند 2 پنس - obverseایرلند 2 پنس - reverse2 پنس 1971-1988
برنز, 7.12g, ø 25.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
ایرلند 2 پنس - obverseایرلند 2 پنس - reverse2 پنس 1988-2000
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
ایرلند 50 پنس - obverseایرلند 50 پنس - reverse50 پنس 1970-2000
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.87

اسپانیا>1975 - 2001|شاه خوان کارلوس اول

 دوره
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1980
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20

استرالیا>1966 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا 1 دلار - obverseاسترالیا 1 دلار - reverse1 دلار 2004
Australian Kookaburra
نقره 0.999, 31.13g, ø 40.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 23.97

اسلونی>1991 - 2006|جمهوری اسلونی

 دوره
اسلونی 2 تولارجا - obverseاسلونی 2 تولارجا - reverse2 تولارجا 1992-2006
برنج, 5.4g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
اسلونی 20 تولارجو - obverseاسلونی 20 تولارجو - reverse20 تولارجو 2003-2006
مس - نیکل, 6.85g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72

اسلونی>2007 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اسلونی 1 euro cent - obverseاسلونی 1 euro cent - reverse1 euro cent 2007-2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
اسلونی 2 یورو - obverseاسلونی 2 یورو - reverse2 یورو 2017
Introduction of the Euro in Slovenia
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.37

آفریقای جنوبی>1961 - 2019|جمهوری آفریقای جنوبی

 دوره
آفریقای جنوبی ½ سنت - obverseآفریقای جنوبی ½ سنت - reverse½ سنت 1961-1964
برنج, 5.6g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.47
آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse1 سنت 1965-1969
SOUTH AFRICA
برنز, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse1 سنت 1965-1969
SUID-AFRIKA
برنز, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25
آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse1 سنت 1970-1989
برنز, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse1 سنت 1990-1995
استیل با روکش مس, 1.5g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse1 سنت 1996
استیل با روکش مس, 1.5g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21
آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse1 سنت 1997-2000
استیل با روکش مس, 1.5g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse1 سنت 2000-2001
استیل با روکش مس, 1.5g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 1965-1969
SOUTH AFRICA
نیکل, 2.5g, ø 17.35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 1970-1989
نیکل, 2.5g, ø 17.35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 1990-1995
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 1996-2000
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 2000-2001
استیل با روکش مس, 4.42g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 2003
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 2004
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 2005
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 2006
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 2007
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 2008
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 2009
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 2010
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 2011
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse1 سنت 1976
Jacobus Johannes Fouché
برنز, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse1 سنت 1979
Nicolaas Johannes Diederichs
برنز, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

uCoin