×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Deagostini
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Deagostini  | جستجو 

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1956-2001
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1954-1989
فولاد ضد زنگ, 6.25g, ø 24.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1990-1995
فولاد ضد زنگ, 2.7g, ø 16.55mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1996-2001
مس - نیکل, 4.5g, ø 19.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1993-2001
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایتالیا 1000 لیره - obverseایتالیا 1000 لیره - reverse1000 لیره 1997-2001
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکل ، حلقه آلومینیوم - برنز, 8.8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.44

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 10 سنتسیمی - obverseایتالیا 10 سنتسیمی - reverse10 سنتسیمی 1936-1939
مس, 5.4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1939-1940
استیل (غیر مغناطیس), 4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
ایتالیا 50 سنتسیمی - obverseایتالیا 50 سنتسیمی - reverse50 سنتسیمی 1939-1940
استیل (غیر مغناطیس), 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1939-1943
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.01

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 2.5g, ø 19.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش  2 گروشن - obverseاتریش  2 گروشن - reverse2 گروشن 1950-1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش  10 گروشن - obverseاتریش  10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10

ایران>1992 - 2018|جمهوری اسلامی ایران

 دوره
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1992-1999
برنج, 2g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
ایران 250 ریال - obverseایران 250 ریال - reverse250 ریال 1993-2003
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 10.7g, ø 28.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31

ایران>1979 - 1991|جمهوری اسلامی ایران

 دوره
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1979-1988
مس - نیکل, 1.8g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse2 ریال 1979-1988
مس - نیکل, 3g, ø 22.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45

اردن>1992 - 2016|پادشاهی هاشمی اردن

 دوره
اردن 1 قرش - obverseاردن 1 قرش - reverse1 قرش 1994-1996
استیل با روکش مس, 5.6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.63

آرژانتین>1985 - 1991|آسترال آرژانتین

 دوره
آرژانتین 1 اوسترال - obverseآرژانتین 1 اوسترال - reverse1 اوسترال 1989
آلومینیوم, 1.55g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
آرژانتین 5 آوسترال - obverseآرژانتین 5 آوسترال - reverse5 آوسترال 1989
آلومینیوم, 1.8g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80

آرژانتین>1983 - 1985|آرژانتین پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1983
آلومینیوم, 1.5g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72
آرژانتین 1 پزو - obverseآرژانتین 1 پزو - reverse1 پزو 1984
آلومینیوم, 2.2g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75

آرژانتین>1970 - 1983|پزو لی آرژانتین

 دوره
آرژانتین 1 سنتاوو - obverseآرژانتین 1 سنتاوو - reverse1 سنتاوو 1970-1975
آلومینیوم, 0.6g, ø 15.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1970-1976
برنج, 2.2g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
آرژانتین 50 پزو - obverseآرژانتین 50 پزو - reverse50 پزو 1980-1981
استیل با روکش برنج, 7.5g, ø 26.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 10 پزو - obverseآرژانتین 10 پزو - reverse10 پزو 1962-1968
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21
آرژانتین 25 پزو - obverseآرژانتین 25 پزو - reverse25 پزو 1964-1968
استیل با روکش نیکل, 6.45g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.60

ایرلند>1969 - 2000|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1988-2000
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22

اروگوئه>1975 - 1993|پزو جدید

 دوره
اروگوئه 5 پزو جدید - obverseاروگوئه 5 پزو جدید - reverse5 پزو جدید 1989
فولاد ضد زنگ, 1.36g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34

اروگوئه>1862 - 1974|پزو

 دوره
اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse20 سنتسیمو 1965
آلومینیوم, 1.5g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71
اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse50 سنتسیمو 1960
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.58
اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse50 سنتسیمو 1965
آلومینیوم, 2g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.86
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse1 پزو 1965
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.53
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse1 پزو 1969
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79

اسپانیا>1975 - 2001|شاه خوان کارلوس اول

 دوره
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse50 سنتیمو 1980
آلومینیوم, 1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1975
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1982-1989
آلومینیوم, 1.2g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1989-2001
آلومینیوم, 0.55g, ø 14mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

اسپانیا>1939 - 1975|فرانسیسکو فرانکو

 دوره
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse50 سنتیمو 1966
آلومینیوم, 1.1g, ø 20.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1966
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22

استونی>1991 - 2010|جمهوری دوم (کرون)

 دوره
استونی 10 سنتی - obverseاستونی 10 سنتی - reverse10 سنتی 1991-2008
برنج, 1.87g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13

اسراییل>1980 - 1985|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 آگورا جدید - obverseاسراییل 1 آگورا جدید - reverse1 آگورا جدید 1980-1982
آلومینیوم, 0.6g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
اسراییل 5 آگوروت جدید - obverseاسراییل 5 آگوروت جدید - reverse5 آگوروت جدید 1980-1984
آلومینیوم, 0.9g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17

uCoin