×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
din
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: din  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1976
استقلال
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.99
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1976
استقلال
مس نیکل مس اندود, 22.68g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.25

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1942-1945
Jefferson Nickel
نقره 0.350, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.74
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1917-1930
Standing Liberty Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.09

ایالات متحده آمریکا>1859 - 1909|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1864-1909
Indian Head Cent
برنز, 3.11g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.21

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1979
فائو
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.14
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1990
State Council
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1993
Military Aviation
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1908-1922
نیکل, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1918-1920
مس - نیکل, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.14
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1922-1928
نیکل, 8g, ø 27.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.71
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1939-1940
استیل (غیر مغناطیس), 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.21

ایتالیا>1861 - 1878|شاه ویتوریو امانوئل دوم

 دوره
ایتالیا 5 سنتسیمی - obverseایتالیا 5 سنتسیمی - reverse5 سنتسیمی 1861-1867
مس, 4.87g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.64

ایتالیا>1878 - 1900|شاه اومبرتو اول

 دوره
ایتالیا 10 سنتسیمی - obverseایتالیا 10 سنتسیمی - reverse10 سنتسیمی 1893-1894
مس, 10g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.17
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1894-1895
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.58

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1989
Hamza Hakimzadeh Niyazi
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.01
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1990
Francysk Skaryna
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.76

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1924-1931
نقره 0.500, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.02

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse5 گروشن 1948-1994
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10

اتریش >1925 - 1938|جمهوری اول (شیلینگ)

 دوره
اتریش 1 گروشن - obverseاتریش 1 گروشن - reverse1 گروشن 1925-1938
برنز, 1.6g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.61

اتریش >1806 - 1857|امپراطوری اتریش

 دوره
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse1 کرویزر 1851
مس, 5.4g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.22

اتیوپی>1944 - 1976|امپراطور هایله سلاسی اول

 دوره
اتیوپی 1 سنت - obverseاتیوپی 1 سنت - reverse1 سنت 1944
مس, 2.892g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.77

اردن>1949 - 1991|پادشاهی هاشمی اردن

 دوره
اردن 5 فلس - obverseاردن 5 فلس - reverse5 فلس 1955-1967
برنز, 4.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.76

آرژانتین>1992 - 2018|پزوی آرژانتین (قابل تبدیل)

 دوره
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1993-1995
مس - نیکل, 2.3g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1992-2006
آلومینیوم - برنز, 2.25g, ø 18.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 2 سنتاوو - obverseآرژانتین 2 سنتاوو - reverse2 سنتاوو 1882-1896
برنز, 10g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.28

ایرلند>1969 - 2000|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1988-2000
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
ایرلند 5 پنس - obverseایرلند 5 پنس - reverse5 پنس 1992-2000
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایرلند 10 پنس - obverseایرلند 10 پنس - reverse10 پنس 1969-1986
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
ایرلند 20 پنس - obverseایرلند 20 پنس - reverse20 پنس 1986-2000
نیکل - برنز, 8.47g, ø 27.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77

ایرلند>1939 - 1969|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 1 فارتینگ - obverseایرلند 1 فارتینگ - reverse1 فارتینگ 1939-1966
برنز, 2.83g, ø 20.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.34
ایرلند ½ پنی - obverseایرلند ½ پنی - reverse½ پنی  1939-1967
برنز, 5.67g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1940-1968
برنز, 9.45g, ø 30.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.83
ایرلند 3 پنس - obverseایرلند 3 پنس - reverse3 پنس 1942-1968
مس - نیکل, 3.24g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.04
ایرلند 6 پنس - obverseایرلند 6 پنس - reverse6 پنس 1942-1969
مس - نیکل, 4.54g, ø 20.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.91
ایرلند 1 شیلینگ - obverseایرلند 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1951-1968
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.05
ایرلند شیلینگ (فلورین) 2 - obverseایرلند شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1951-1969
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.51

ایرلند>1927 - 1937|دولت آزاد ایرلند

 دوره
ایرلند 1 فارتینگ - obverseایرلند 1 فارتینگ - reverse1 فارتینگ 1928-1937
برنز, 2.83g, ø 20.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1928-1937
برنز, 9.45g, ø 30.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
ایرلند 6 پنس - obverseایرلند 6 پنس - reverse6 پنس 1928-1935
نیکل, 4.54g, ø 20.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.94

ایرلند>1722 - 1823|Kingdom of Ireland

 دوره
ایرلند ½ پنی - obverseایرلند ½ پنی - reverse½ پنی  1805
مس, 7.64g, ø 27.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.83

اروگوئه>1975 - 1993|پزو جدید

 دوره
اروگوئه 1 پزو جدید - obverseاروگوئه 1 پزو جدید - reverse1 پزو جدید 1980
مس - نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57

اروگوئه>1862 - 1974|پزو

 دوره
اروگوئه 1 سنتسیمو - obverseاروگوئه 1 سنتسیمو - reverse1 سنتسیمو 1901-1936
مس - نیکل, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.05

اسپانیا>1875 - 1885|شاه آلفونسو دوازدهم

 دوره
اسپانیا 10 سنتیمو - obverseاسپانیا 10 سنتیمو - reverse10 سنتیمو 1877-1879
برنز, 10g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.90

اسپانیا>1869 - 1874|دولت موقت

 دوره
اسپانیا 5 سنتیمو - obverseاسپانیا 5 سنتیمو - reverse5 سنتیمو 1870
مس, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.05

استرالیا>1966 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا 2 سنت - obverseاسترالیا 2 سنت - reverse2 سنت 1966-1984
برنز, 5.2g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
استرالیا 50 سنت - obverseاسترالیا 50 سنت - reverse50 سنت 1969-1984
مس - نیکل, 15.55g, ø 31.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.93
استرالیا 2 دلار - obverseاسترالیا 2 دلار - reverse2 دلار 1988-1998
آلومینیوم - برنز, 6.6g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.71
استرالیا 2 دلار - obverseاسترالیا 2 دلار - reverse2 دلار 1999-2019
آلومینیوم - برنز, 6.6g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.66

uCoin