×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Europe
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Europe  | جستجو 

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1977-2001
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 5 سنتسیمی - obverseایتالیا 5 سنتسیمی - reverse5 سنتسیمی 1939-1943
آلومینیوم - برنز, 2.95g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
ایتالیا 50 سنتسیمی - obverseایتالیا 50 سنتسیمی - reverse50 سنتسیمی 1939-1940
استیل (غیر مغناطیس), 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71

ایتالیا>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایتالیا 1 euro cent - obverseایتالیا 1 euro cent - reverse1 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1984
Alexander Pushkin
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.03

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش  10 گروشن - obverseاتریش  10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش  1 شیلینگ - obverseاتریش  1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19

ایرلند>1969 - 2000|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1971-1988
برنز, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایرلند 5 پنس - obverseایرلند 5 پنس - reverse5 پنس 1969-1990
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
ایرلند 10 پنس - obverseایرلند 10 پنس - reverse10 پنس 1969-1986
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33

اسپانیا>1975 - 2001|شاه خوان کارلوس اول

 دوره
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1997
Balearic Islands
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31

اسپانیا>1939 - 1975|فرانسیسکو فرانکو

 دوره
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1957
مس - نیکل, 5.7g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32

استونی>1991 - 2010|جمهوری دوم (کرون)

 دوره
استونی 20 سنتی - obverseاستونی 20 سنتی - reverse20 سنتی 1992-1996
برنج, 2.27g, ø 18.95mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

ایسلند>1981 - 2011|جمهوری ایسلند

 دوره
ایسلند 1 کرونا - obverseایسلند 1 کرونا - reverse1 کرونا 1981-1987
مس - نیکل, 4.5g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22

آلمان>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
آلمان 5 euro cent - obverseآلمان 5 euro cent - reverse5 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
آلمان 50 euro cent - obverseآلمان 50 euro cent - reverse50 euro cent 2002-2006
برنج, 7.8g, ø 24.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

آلمان>1990 - 2001|جمهوری فدرال

 دوره
آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1950-2001
استیل با روکش برنج, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
آلمان 50 فنیگ - obverseآلمان 50 فنیگ - reverse50 فنیگ 1950-2001
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25

اوکراین>1992 - 2019|دولت اوکراین

 دوره
اوکراین 5 کوپیک - obverseاوکراین 5 کوپیک - reverse5 کوپیک 2001-2018
فولاد ضد زنگ, 4.3g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04

بریتانیا>1968 - 1981|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بریتانیا 2 پنس جدید - obverseبریتانیا 2 پنس جدید - reverse2 پنس جدید 1971-1981
برنز, 7.12g, ø 25.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12

بلژیک>1948 - 1993|شاه بودوین اول

 دوره
بلژیک 25 سنتیم - obverseبلژیک 25 سنتیم - reverse25 سنتیم 1964-1975
BELGIQUE
مس - نیکل, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1950-1988
BELGIQUE
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

چکسلواکی>1991 - 1993|چک و اسلواک (CSFR)

 دوره
چکسلواکی 20 هلر - obverseچکسلواکی 20 هلر - reverse20 هلر 1991-1992
برنج, 2.6g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42

دانمارک>1989 - 2018|ملکه مارگریت دوم

 دوره
دانمارک 25 اوره - obverseدانمارک 25 اوره - reverse25 اوره 1990-2008
برنز, 2.8g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14

دانمارک>1947 - 1972|شاه فردریک نهم

 دوره
دانمارک 10 اوره - obverseدانمارک 10 اوره - reverse10 اوره 1960-1972
مس - نیکل, 3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

روسیه>1997 - 2019|فدراسیون روسیه

 دوره
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse50 کوپک 2006-2015
استیل با روکش برنج, 2.75g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01

رومانی>2005 - 2019|جمهوری رومانی

 دوره
رومانی 10 بانی - obverseرومانی 10 بانی - reverse10 بانی 2005-2017
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 20.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10

سویس>1968 - 2019|کنفدراسیون سوییس

 دوره
سویس 10 راپن - obverseسویس 10 راپن - reverse10 راپن 1879-2019
مس - نیکل, 3g, ø 19.15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

سوئد>1950 - 1973|شاه گوستاو آدولف ششم

 دوره
سوئد 10 اوره - obverseسوئد 10 اوره - reverse10 اوره 1962-1973
مس - نیکل, 1.35g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09

فرانسه>1959 - 2002|جمهوری پنجم

 دوره
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1962-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1962-2001
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه ½ فرانک - obverseفرانسه ½ فرانک - reverse½ فرانک 1965-2001
نیکل, 4.5g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1960-2001
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1978-2001
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1970-2001
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1988-2001
دو آلیاژی : مزکز نیکل ، حلقه آلومینیوم- برنز, 6.5g, ø 22.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26

فرانسه>1944 - 1959|جمهوری چهارم

 دوره
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1941-1959
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

فرانسه>1999 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
فرانسه 5 euro cent - obverseفرانسه 5 euro cent - reverse5 euro cent 1999-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06

فنلاند>1963 - 2001|جمهوری فنلاند (سومی)

 دوره
فنلاند 1 پنی - obverseفنلاند 1 پنی - reverse1 پنی 1969-1979
آلومینیوم, 0.45g, ø 15.72mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فنلاند 20 پنیا - obverseفنلاند 20 پنیا - reverse20 پنیا 1963-1990
آلومینیوم - برنز, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
فنلاند 50 پنیا - obverseفنلاند 50 پنیا - reverse50 پنیا 1963-1990
آلومینیوم - برنز, 5.5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
فنلاند 1 مارکا - obverseفنلاند 1 مارکا - reverse1 مارکا 1969-1993
مس - نیکل, 6.1g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22

لهستان>1990 - 2019|جمهوری سوم

 دوره
لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse1 گروژ 1990-2014
منگنز - برنج, 1.64g, ø 15.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
لهستان 2 گروژی - obverseلهستان 2 گروژی - reverse2 گروژی 1990-2014
منگنز - برنج, 2.13g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse10 گروژی 1990-2016
مس - نیکل, 2.51g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04

لهستان>1950 - 1990|جمهوری خلق

 دوره
لهستان 5 زلوتی - obverseلهستان 5 زلوتی - reverse5 زلوتی 1975-1985
برنج, 4.8g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

لوکزامبورگ>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
لوکزامبورگ 2 یورو - obverseلوکزامبورگ 2 یورو - reverse2 یورو 2007
Treaty of Rome
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.04

مالتا>1972 - 2007|جمهوری مالت

 دوره
مالتا 1 سنت - obverseمالتا 1 سنت - reverse1 سنت 1986
نیکل - برنج, 2.81g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

uCoin