×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Federativna Narodna Republika Jugoslavija
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Federativna Narodna Republika Jugoslavija  | جستجو 

یوگسلاوی>1945 - 1992|یوگسلاوی سوسیالیست

 دوره
یوگسلاوی 50 پارا - obverseیوگسلاوی 50 پارا - reverse50 پارا 1953
آلومینیوم, 0.6g, ø 17.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse1 دینار 1953
آلومینیوم, 0.9g, ø 19.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse1 دینار 1963
آلومینیوم, 0.9g, ø 19.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse1 دینار 1965
مس - نیکل, 3.9g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21
یوگسلاوی 2 دینار - obverseیوگسلاوی 2 دینار - reverse2 دینار 1953
آلومینیوم, 1.2g, ø 22.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
یوگسلاوی 5 دینار - obverseیوگسلاوی 5 دینار - reverse5 دینار 1953
آلومینیوم, 1.6g, ø 24.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
یوگسلاوی 10 دینار - obverseیوگسلاوی 10 دینار - reverse10 دینار 1955
آلومینیوم - برنز, 3.1g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21
یوگسلاوی 20 دینار - obverseیوگسلاوی 20 دینار - reverse20 دینار 1955
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
یوگسلاوی 50 دینارا - obverseیوگسلاوی 50 دینارا - reverse50 دینارا 1955
آلومینیوم - برنز, 6g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29

uCoin