×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Fish
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Fish  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2007
Washington
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2008
Alaska
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش  5 یورو - obverseاتریش  5 یورو - reverse5 یورو 2013
Country of Water
مس, 8.9g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.80

ایرلند>1969 - 2000|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 10 پنس - obverseایرلند 10 پنس - reverse10 پنس 1969-1986
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
ایرلند 10 پنس - obverseایرلند 10 پنس - reverse10 پنس 1993-2000
مس - نیکل, 5.45g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35

ایرلند>1939 - 1969|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند شیلینگ (فلورین) 2  - obverseایرلند شیلینگ (فلورین) 2  - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1951-1969
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.50

استرالیا>1966 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا 1 دلار - obverseاسترالیا 1 دلار - reverse1 دلار 2008
Darwin
نقره 0.999, 31.135g, ø 40.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 39.66

ایسلند>1981 - 2011|جمهوری ایسلند

 دوره
ایسلند 5 آورار - obverseایسلند 5 آورار - reverse5 آورار 1981
برنز, 1.5g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.59
ایسلند 1 کرونا - obverseایسلند 1 کرونا - reverse1 کرونا 1981-1987
مس - نیکل, 4.5g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
ایسلند 1 کرونا - obverseایسلند 1 کرونا - reverse1 کرونا 1989-2011
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
ایسلند 10 کرونور - obverseایسلند 10 کرونور - reverse10 کرونور 1984-1994
مس - نیکل, 8g, ø 27.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
ایسلند 10 کرونور - obverseایسلند 10 کرونور - reverse10 کرونور 1996-2008
استیل با روکش نیکل, 7g, ø 27.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
ایسلند 100 کرونور - obverseایسلند 100 کرونور - reverse100 کرونور 1995-2011
نیکل - برنج, 8.5g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.16

اسلونی>1991 - 2006|جمهوری اسلونی

 دوره
اسلونی 1 تولار - obverseاسلونی 1 تولار - reverse1 تولار 1992-2006
برنج, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24

آفریقای جنوبی>1961 - 2019|جمهوری آفریقای جنوبی

 دوره
آفریقای جنوبی 2 سنت - obverseآفریقای جنوبی 2 سنت - reverse2 سنت 1996-2000
استیل با روکش مس, 3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24

آفریقای غربی>1958 - 2019|فرانک آفریقای غربی CFA

 دوره
آفریقای غربی 100 فرانک - obverseآفریقای غربی 100 فرانک - reverse100 فرانک 1967-2009
نیکل, 7g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51

امارات متحده عربی>1973 - 2018|امارات متحده

 دوره
امارات متحده عربی 5 فلس - obverseامارات متحده عربی 5 فلس - reverse5 فلس 1973-1989
برنز, 3.85g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
امارات متحده عربی 5 فلس - obverseامارات متحده عربی 5 فلس - reverse5 فلس 1996-2014
برنز, 2.2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33

آنتیل هلند>1952 - 1980|ملکه جولیانا

 دوره
آنتیل هلند ½2 سنت - obverseآنتیل هلند ½2 سنت - reverse½2 سنت 1956-1965
برنز, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.27

اوکراین>1992 - 2019|دولت اوکراین

 دوره
اوکراین 2 هریونی - obverseاوکراین 2 هریونی - reverse2 هریونی 2012
Freshwater sterlet
نیکل نقره, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.94

اوگاندا>1987 - 2016|جمهوری اوگاندا

 دوره
اوگاندا 200 شیلینگ - obverseاوگاندا 200 شیلینگ - reverse200 شیلینگ 1998-2008
مس - نیکل, 8.05g, ø 24.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
اوگاندا 200 شیلینگ - obverseاوگاندا 200 شیلینگ - reverse200 شیلینگ 1995
فائو
آلومینیوم - برنز, 7.6g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.32

باربادوس>1970 - 2018|ملکه الیزابت دوم

 دوره
باربادوس 1 سنت - obverseباربادوس 1 سنت - reverse1 سنت 1992-2007
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
باربادوس 1 سنت - obverseباربادوس 1 سنت - reverse1 سنت 2007-2012
استیل با روکش مس, 2.8g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
باربادوس 5 سنت - obverseباربادوس 5 سنت - reverse5 سنت 1973-2007
برنج, 3.75g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
باربادوس 25 سنت - obverseباربادوس 25 سنت - reverse25 سنت 1973-2006
مس - نیکل, 5.67g, ø 23.66mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
باربادوس 1 دلار - obverseباربادوس 1 دلار - reverse1 دلار 1988-2005
مس - نیکل, 5.95g, ø 25.85mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79
باربادوس 1 دلار - obverseباربادوس 1 دلار - reverse1 دلار 2007-2017
استیل با روکش نیکل, 5.95g, ø 25.85mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

باهاما>1966 - 2018|ملکه الیزابت دوم

 دوره
باهاما 1 سنت - obverseباهاما 1 سنت - reverse1 سنت 1985-2004
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
باهاما 10 سنت - obverseباهاما 10 سنت - reverse10 سنت 1974-2005
مس - نیکل, 5.13g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
باهاما 10 سنت - obverseباهاما 10 سنت - reverse10 سنت 2007-2016
استیل با روکش نیکل, 5.54g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72
باهاما 15 سنت - obverseباهاما 15 سنت - reverse15 سنت 1974-2005
مس - نیکل, 6.5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
باهاما 50 سنت - obverseباهاما 50 سنت - reverse50 سنت 1966-1970
نقره 0.800, 10.37g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.67

برزیل>1990 - 1993|کروزیرو برزیل

 دوره
برزیل 1000 کروزیرو - obverseبرزیل 1000 کروزیرو - reverse1000 کروزیرو 1992-1993
فولاد ضد زنگ, 2.96g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68

برمودا>1970 - 2017|ملکه الیزابت دوم

 دوره
برمودا 5 سنت - obverseبرمودا 5 سنت - reverse5 سنت 1970-1985
مس - نیکل, 5g, ø 21.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
برمودا 5 سنت - obverseبرمودا 5 سنت - reverse5 سنت 1986-1998
مس - نیکل, 5g, ø 21.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
برمودا 5 سنت - obverseبرمودا 5 سنت - reverse5 سنت 1999-2009
مس - نیکل, 5g, ø 21.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42

بلاروس>1992 - 2019|جمهوری بلاروس

 دوره
بلاروس 20 روبل - obverseبلاروس 20 روبل - reverse20 روبل 2009
Gemini
نقره 0.925, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 49.03

بلغارستان>1992 - 1998|جمهوری بلغارستان

 دوره
بلغارستان 1 لو - obverseبلغارستان 1 لو - reverse1 لو 1992
نیکل - برنج, 4g, ø 23.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
بلغارستان 10 لوا - obverseبلغارستان 10 لوا - reverse10 لوا 1992
مس - نیکل, 9g, ø 30.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54

بنگلادش>1971 - 2014|جمهوری خلق

 دوره
بنگلادش 50 پویشا - obverseبنگلادش 50 پویشا - reverse50 پویشا 1977-1994
استیل, 4.05g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.53

بوتان>1974 - 2015|پادشاهی بوتان

 دوره
بوتان 25 چرتوم - obverseبوتان 25 چرتوم - reverse25 چرتوم 1979
استیل با روکش آلومینیوم برنز, 4.45g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
بوتان 1 نگولترم - obverseبوتان 1 نگولترم - reverse1 نگولترم 1979
مس - نیکل با روکش استیل, 7.9g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.52

بوتسوانا>1976 - 2014|جمهوری بوتسوانا

 دوره
بوتسوانا 50 تبه - obverseبوتسوانا 50 تبه - reverse50 تبه 1996-2001
استیل با روکش نیکل, 4.82g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44

پاپوا گینه نو>1975 - 2018|دولت مستقل پاپوا گینه نو

 دوره
پاپوا گینه نو 2 توئی - obverseپاپوا گینه نو 2 توئی - reverse2 توئی 1975-2004
برنز, 4.1g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54

پرتغال>1986 - 2001|جمهوری پرتغال

 دوره
پرتغال 50 اسکودو - obverseپرتغال 50 اسکودو - reverse50 اسکودو 1986-2001
مس - نیکل, 9.5g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
پرتغال 200 اسکودو - obverseپرتغال 200 اسکودو - reverse200 اسکودو 1998
EXPO
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 9.8g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.26

پرتغال>1969 - 1986|جمهوری پرتغال

 دوره
پرتغال 25 اسکودو - obverseپرتغال 25 اسکودو - reverse25 اسکودو 1983
فائو
مس - نیکل, 11g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.81

پرو>1991 - 2019|جمهوری پرو

 دوره
پرو 10 سنتیمو - obverseپرو 10 سنتیمو - reverse10 سنتیمو 2001-2019
برنج, 3.5g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12

uCoin