×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
flora
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: flora  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1999
Connecticut
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2011
Chickasaw
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2015
Kisatchie
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1909-1942
Wheat Penny, Lincoln
برنز, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1957-2001
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 5 سنتسیمی - obverseایتالیا 5 سنتسیمی - reverse5 سنتسیمی 1919-1937
مس, 3.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
ایتالیا 10 سنتسیمی - obverseایتالیا 10 سنتسیمی - reverse10 سنتسیمی 1919-1937
مس, 5.4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42

اتحاد جماهیر شوروی>1991 - 1992|صادر شده توسط بانک دولتی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1991
Government Bank
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 17.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش  10 گروشن - obverseاتریش  10 گروشن - reverse10 گروشن 1947-1949
روی, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21
اتریش  1 شیلینگ - obverseاتریش  1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19

آرژانتین>1992 - 2018|پزوی آرژانتین (قابل تبدیل)

 دوره
آرژانتین 1 پزو - obverseآرژانتین 1 پزو - reverse1 پزو 2017-2019
استیل با روکش مس, 4.3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
آرژانتین 5 پزو - obverseآرژانتین 5 پزو - reverse5 پزو 2017
استیل با روکش نیکل, 7.3g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.98
آرژانتین 10 پزو - obverseآرژانتین 10 پزو - reverse10 پزو 2018-2019
مس - روی - نیکل, 9g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.88
آرژانتین 1 پزو - obverseآرژانتین 1 پزو - reverse1 پزو 2010
El Palmar
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 6.35g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.16

آرژانتین>1970 - 1983|پزو لی آرژانتین

 دوره
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1970-1975
آلومینیوم, 0.89g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24

اروگوئه>1975 - 1993|پزو جدید

 دوره
اروگوئه 1 پزو جدید - obverseاروگوئه 1 پزو جدید - reverse1 پزو جدید 1980
مس - نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
اروگوئه 10 پزو جدید - obverseاروگوئه 10 پزو جدید - reverse10 پزو جدید 1981
مس - نیکل, 10g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.04

اروگوئه>1862 - 1974|پزو

 دوره
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse1 پزو 1969
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80
اروگوئه 5 پزو - obverseاروگوئه 5 پزو - reverse5 پزو 1968
نیکل - برنج, 3.15g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
اروگوئه 5 پزو - obverseاروگوئه 5 پزو - reverse5 پزو 1969
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46

اسپانیا>1975 - 2001|شاه خوان کارلوس اول

 دوره
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 1994
Canary Islands
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52
اسپانیا 200 پزوتا - obverseاسپانیا 200 پزوتا - reverse200 پزوتا 1986-1988
مس - نیکل, 8.6g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.91

اسپانیا>1939 - 1975|فرانسیسکو فرانکو

 دوره
اسپانیا 10 سنتیمو - obverseاسپانیا 10 سنتیمو - reverse10 سنتیمو 1959
آلومینیوم, 0.75g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

استرالیا>1966 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا 10 سنت - obverseاسترالیا 10 سنت - reverse10 سنت 1999-2019
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18

استرالیا>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
استرالیا 3 پنس - obverseاسترالیا 3 پنس - reverse3 پنس 1938-1944
نقره 0.925, 1.41g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.53

ایسلند>1944 - 1980|جمهوری ایسلند

 دوره
ایسلند 10 آورار - obverseایسلند 10 آورار - reverse10 آورار 1970-1974
آلومینیوم, 0.48g, ø 14.64mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

آفریقای جنوبی>1961 - 2019|جمهوری آفریقای جنوبی

 دوره
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 2008
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse20 سنت 1965-1969
SUID-AFRIKA
نیکل, 6g, ø 24.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse20 سنت 1990-1995
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

آفریقای غربی>1958 - 2019|فرانک آفریقای غربی CFA

 دوره
آفریقای غربی 100 فرانک - obverseآفریقای غربی 100 فرانک - reverse100 فرانک 1967-2009
نیکل, 7g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51

افغانستان>1925 - 2002|افغانی اول

 دوره
افغانستان 2 افغانی - obverseافغانستان 2 افغانی - reverse2 افغانی 1961
استیل با روکش نیکل, 5.3g, ø 25.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.99

السالوادور>1919 - 2001|جمهوری السالوادور

 دوره
السالوادور 25 سنتاوس - obverseالسالوادور 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1970-1977
نیکل, 2.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44

آلمان>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
آلمان 1 euro cent - obverseآلمان 1 euro cent - reverse1 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
آلمان 2 euro cent - obverseآلمان 2 euro cent - reverse2 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
آلمان 5 euro cent - obverseآلمان 5 euro cent - reverse5 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06

آلمان>1990 - 2001|جمهوری فدرال

 دوره
آلمان 1 فنیگ - obverseآلمان 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1950-2001
استیل با روکش مس, 2g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
آلمان 2 فنیگ - obverseآلمان 2 فنیگ - reverse2 فنیگ 1968-2001
استیل با روکش مس, 2.9g, ø 19.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
آلمان 5 فنیگ - obverseآلمان 5 فنیگ - reverse5 فنیگ 1950-2001
استیل با روکش برنج, 3g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1950-2001
استیل با روکش برنج, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
آلمان 50 فنیگ - obverseآلمان 50 فنیگ - reverse50 فنیگ 1950-2001
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25
آلمان 1 مارک - obverseآلمان 1 مارک - reverse1 مارک 1950-2001
مس - نیکل, 5.5g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37

آلمان>1948 - 1989|آلمان غربی

 دوره
آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1949
استیل با روکش برنج, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34

آلمان>1919 - 1925|جمهوری وایمار (مارک)

 دوره
آلمان 50 فنیگ - obverseآلمان 50 فنیگ - reverse50 فنیگ 1919-1922
آلومینیوم, 1.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

آلمان - رایش سوم>1933 - 1945|آلمان نازی (رایش سوم)

 دوره
آلمان - رایش سوم 1 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 1 رایش فنیگ - reverse1 رایش فنیگ 1940-1945
روی, 1.81g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.62
آلمان - رایش سوم 5 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 5 رایش فنیگ - reverse5 رایش فنیگ 1940-1944
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51

آلمان شرقی>1948 - 1990|آلمان شرقی

 دوره
آلمان شرقی 50 فنیگ - obverseآلمان شرقی 50 فنیگ - reverse50 فنیگ 1958
آلومینیوم, 2g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

اندونزی>1965 - 2017|جمهوری اندونزی

 دوره
اندونزی 10 روپیه - obverseاندونزی 10 روپیه - reverse10 روپیه 1971
مس - نیکل, 1.77g, ø 15.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35

uCoin