×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
fr
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: fr  | جستجو 

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1961-1991
برنج, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06

بلژیک>1948 - 1993|شاه بودوین اول

 دوره
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse5 فرانک 1948-1981
BELGIQUE
مس - نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10

سویس>1968 - 2019|کنفدراسیون سوییس

 دوره
سویس 1 فرانک - obverseسویس 1 فرانک - reverse1 فرانک 1968-2019
مس - نیکل, 4.4g, ø 23.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.04

فرانسه>1999 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
فرانسه 5 euro cent - obverseفرانسه 5 euro cent - reverse5 euro cent 1999-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06

uCoin