×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
irlandia
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: irlandia  | جستجو 

ایرلند>1969 - 2000|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1988-2000
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
ایرلند 5 پنس - obverseایرلند 5 پنس - reverse5 پنس 1969-1990
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
ایرلند 5 پنس - obverseایرلند 5 پنس - reverse5 پنس 1992-2000
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایرلند 10 پنس - obverseایرلند 10 پنس - reverse10 پنس 1969-1986
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
ایرلند 50 پنس - obverseایرلند 50 پنس - reverse50 پنس 1970-2000
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.88
ایرلند 1 پوند - obverseایرلند 1 پوند - reverse1 پوند 1990-2000
مس - نیکل, 10g, ø 31.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.59

ایرلند>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایرلند 1 euro cent - obverseایرلند 1 euro cent - reverse1 euro cent 2002-2018
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
ایرلند 20 euro cent - obverseایرلند 20 euro cent - reverse20 euro cent 2002-2006
برنج, 5.74g, ø 22.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
ایرلند 2 یورو - obverseایرلند 2 یورو - reverse2 یورو 2007-2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.27

uCoin