×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
KS
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: KS  | جستجو 

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1961-1991
برنج, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06

اسپانیا>1975 - 2001|شاه خوان کارلوس اول

 دوره
اسپانیا 500 پزوتا - obverseاسپانیا 500 پزوتا - reverse500 پزوتا 1987-1990
آلومینیوم - برنز, 12g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.37

ایسلند>1981 - 2011|جمهوری ایسلند

 دوره
ایسلند 1 کرونا - obverseایسلند 1 کرونا - reverse1 کرونا 1981-1987
مس - نیکل, 4.5g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
ایسلند 5 کرونر - obverseایسلند 5 کرونر - reverse5 کرونر 1996-2008
استیل با روکش نیکل, 5.6g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
ایسلند 10 کرونور - obverseایسلند 10 کرونور - reverse10 کرونور 1996-2008
استیل با روکش نیکل, 7g, ø 27.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
ایسلند 50 کرونر - obverseایسلند 50 کرونر - reverse50 کرونر 1987-2005
نیکل - برنج, 8.25g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.92

اسلواکی>1939 - 1945|جمهوری اسلواکی

 دوره
اسلواکی 1 کرونا - obverseاسلواکی 1 کرونا - reverse1 کرونا 1940-1945
مس - نیکل, 5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13

آلمان شرقی>1948 - 1990|آلمان شرقی

 دوره
آلمان شرقی 2 مارک - obverseآلمان شرقی 2 مارک - reverse2 مارک 1972-1990
آلومینیوم, 3g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65

اندونزی>1965 - 2017|جمهوری اندونزی

 دوره
اندونزی 100 روپیه - obverseاندونزی 100 روپیه - reverse100 روپیه 1991-1998
آلومینیوم - برنز, 4.15g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23

بلژیک>1994 - 2001|شاه آلبرت دوم

 دوره
بلژیک 50 فرانک - obverseبلژیک 50 فرانک - reverse50 فرانک 1994-2001
BELGIE
نیکل, 7g, ø 22.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.95

پرتغال>1986 - 2001|جمهوری پرتغال

 دوره
پرتغال 1 اسکودو - obverseپرتغال 1 اسکودو - reverse1 اسکودو 1986-2001
نیکل - برنج, 1.69g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
پرتغال 5 اسکودو - obverseپرتغال 5 اسکودو - reverse5 اسکودو 1986-2001
نیکل - برنج, 5.4g, ø 21.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17

پرتغال>1969 - 1986|جمهوری پرتغال

 دوره
پرتغال 1 اسکودو - obverseپرتغال 1 اسکودو - reverse1 اسکودو 1981-1986
نیکل - برنج, 3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
پرتغال 2.5 اسکودو - obverseپرتغال 2.5 اسکودو - reverse2.5 اسکودو 1963-1985
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14

تایلند>1986 - 2017|شاه راما نهم

 دوره
تایلند 1 بات - obverseتایلند 1 بات - reverse1 بات 1986-2008
مس - نیکل, 3.4g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
تایلند 1 بات - obverseتایلند 1 بات - reverse1 بات 2009-2017
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

چکسلواکی>1960 - 1990|جمهوری سوسیالیستی (CSSR)

 دوره
چکسلواکی 5 هلر - obverseچکسلواکی 5 هلر - reverse5 هلر 1977-1990
آلومینیوم, 0.75g, ø 16.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21

چین>1955 - 1999|جمهوری خلق

 دوره
چین 5 فن - obverseچین 5 فن - reverse5 فن 1955-2000
آلومینیوم, 1.6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10

دانمارک>1989 - 2018|ملکه مارگریت دوم

 دوره
دانمارک 50 اوره - obverseدانمارک 50 اوره - reverse50 اوره 1989-2018
برنز, 4.3g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18

دانمارک>1947 - 1972|شاه فردریک نهم

 دوره
دانمارک 1 اوره - obverseدانمارک 1 اوره - reverse1 اوره 1948-1972
روی, 1.6g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14

ژاپن>1950 - 1989|هیروهیتو (شوا)

 دوره
ژاپن 1 ین - obverseژاپن 1 ین - reverse1 ین 1955-1989
آلومینیوم, 1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09

سنگاپور>1967 - 2018|جمهوری سنگاپور

 دوره
سنگاپور 5 سنت - obverseسنگاپور 5 سنت - reverse5 سنت 1992-2012
آلومینیوم - برنز, 1.56g, ø 16.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
سنگاپور 20 سنت - obverseسنگاپور 20 سنت - reverse20 سنت 2013-2018
استیل با روکش نیکل, 3.85g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20

کره شمالی>1959 - 2016|جمهوری دموکراتیک خلق

 دوره
کره شمالی 10 چون - obverseکره شمالی 10 چون - reverse10 چون 1959
One star on reverse
آلومینیوم, 0.95g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.61

کنیا>1966 - 2018|جمهوری کنیا

 دوره
کنیا 10 سنت - obverseکنیا 10 سنت - reverse10 سنت 1978-1991
نیکل - برنج, 9g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
کنیا 50 سنت - obverseکنیا 50 سنت - reverse50 سنت 1969-1978
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
کنیا 50 سنت - obverseکنیا 50 سنت - reverse50 سنت 1978-1989
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
کنیا 1 شیلینگ - obverseکنیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1969-1978
مس - نیکل, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37
کنیا 1 شیلینگ - obverseکنیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1995-1998
استیل با روکش برنج, 4.35g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
کنیا 5 شیلینگ - obverseکنیا 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1985
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.58

لهستان>1990 - 2019|جمهوری سوم

 دوره
لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse5 گروژی 1990-2014
منگنز - برنج, 2.59g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 1994-2019
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکل ، حلقه آلومینیوم - برنز, 5.21g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55

لهستان>1950 - 1990|جمهوری خلق

 دوره
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse10 گروژی 1961-1985
آلومینیوم, 0.7g, ø 17.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
لهستان 20 گروژی - obverseلهستان 20 گروژی - reverse20 گروژی 1957-1985
آلومینیوم, 1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
لهستان 50 گروژی - obverseلهستان 50 گروژی - reverse50 گروژی 1986-1987
آلومینیوم, 1.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
لهستان 1 زلوتی - obverseلهستان 1 زلوتی - reverse1 زلوتی 1986-1988
آلومینیوم, 2.12g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 1958-1974
آلومینیوم, 2.7g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 1975-1985
برنج, 3g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 1989-1990
آلومینیوم, 0.71g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
لهستان 5 زلوتی - obverseلهستان 5 زلوتی - reverse5 زلوتی 1975-1985
برنج, 4.8g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
لهستان 5 زلوتی - obverseلهستان 5 زلوتی - reverse5 زلوتی 1986-1988
برنج, 4.8g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
لهستان 10 زلوتی - obverseلهستان 10 زلوتی - reverse10 زلوتی 1975-1984
Bolesław Prus
مس - نیکل, 7.7g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
لهستان 10 زلوتی - obverseلهستان 10 زلوتی - reverse10 زلوتی 1975-1976
Adam Mickiewicz
مس - نیکل, 7.7g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
لهستان 10 زلوتی - obverseلهستان 10 زلوتی - reverse10 زلوتی 1984-1988
مس - نیکل, 7.7g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
لهستان 10 زلوتی - obverseلهستان 10 زلوتی - reverse10 زلوتی 1989-1990
برنج, 4.27g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25
لهستان 20 زلوتی - obverseلهستان 20 زلوتی - reverse20 زلوتی 1973-1976
مس - نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41
لهستان 20 زلوتی - obverseلهستان 20 زلوتی - reverse20 زلوتی 1974-1983
Marceli Nowotko
مس - نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37

uCoin