×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
L.100
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: L.100  | جستجو 

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1990-1992
فولاد ضد زنگ, 3.3g, ø 18.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1974
Guglielmo Marconi
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.98
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1981
Livorno Naval Academy
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84

واتیکان سیتی>1979 - 2001|پاپ ژان پل دوم

 دوره
واتیکان سیتی 100 لیره - obverseواتیکان سیتی 100 لیره - reverse100 لیره 1981
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.36
واتیکان سیتی 100 لیره - obverseواتیکان سیتی 100 لیره - reverse100 لیره 1987
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.43
واتیکان سیتی 100 لیره - obverseواتیکان سیتی 100 لیره - reverse100 لیره 1995
مس - نیکل, 4.5g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.93

uCoin