×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Marianne
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Marianne  | جستجو 

فرانسه>1959 - 2002|جمهوری پنجم

 دوره
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1966-2001
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1962-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1962-2001
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1962-1964
آلومینیوم - برنز, 7g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66

فرانسه>1944 - 1959|جمهوری چهارم

 دوره
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1941-1959
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

فرانسه>1870 - 1941|جمهوری سوم

 دوره
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1931-1941
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1907-1914
طلا 0.900, 6.45g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 262

فرانسه>1999 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
فرانسه 1 euro cent - obverseفرانسه 1 euro cent - reverse1 euro cent 1999-2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
فرانسه 2 euro cent - obverseفرانسه 2 euro cent - reverse2 euro cent 1999-2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
فرانسه 5 euro cent - obverseفرانسه 5 euro cent - reverse5 euro cent 1999-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
فرانسه 10 euro cent - obverseفرانسه 10 euro cent - reverse10 euro cent 2007-2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
فرانسه 20 euro cent - obverseفرانسه 20 euro cent - reverse20 euro cent 1999-2006
برنج, 5.74g, ø 22.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
فرانسه 20 euro cent - obverseفرانسه 20 euro cent - reverse20 euro cent 2007-2019
برنج, 5.74g, ø 22.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22

uCoin