×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
reikia valyti
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: reikia valyti  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1983-2008
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 2010-2019
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2000
Virginia
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.70

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1961-1991
برنج, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 2.5g, ø 19.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07

ایسلند>1981 - 2011|جمهوری ایسلند

 دوره
ایسلند 10 کرونور - obverseایسلند 10 کرونور - reverse10 کرونور 1996-2008
استیل با روکش نیکل, 7g, ø 27.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38

بریتانیا>1982 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1985-1992
برنز, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1998-2008
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse2 پنس 1998-2008
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
بریتانیا 20 پنس - obverseبریتانیا 20 پنس - reverse20 پنس 1998-2008
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 2000
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.58

جمهوری چک>1993 - 2019|جمهوری چک

 دوره
جمهوری چک 2 کرونی - obverseجمهوری چک 2 کرونی - reverse2 کرونی 1993-2019
استیل با روکش نیکل, 3.7g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
جمهوری چک 10 کرون - obverseجمهوری چک 10 کرون - reverse10 کرون 1993-2019
استیل با روکش مس, 7.62g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45

روسیه>1997 - 2019|فدراسیون روسیه

 دوره
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 2002-2009
مس - نیکل, 3.25g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02

لیتوانی>1991 - 2014|جمهوری دوم (لتونی)

 دوره
لیتوانی 50 سنتا - obverseلیتوانی 50 سنتا - reverse50 سنتا 1991
برنز, 3g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38

لیتوانی>1925 - 1938|جمهوری اول

 دوره
لیتوانی 1 سنتا - obverseلیتوانی 1 سنتا - reverse1 سنتا 1925
آلومینیوم - برنز, 1.6g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 17.81
لیتوانی 5 سنتا - obverseلیتوانی 5 سنتا - reverse5 سنتا 1936
برنز, 3g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.76
لیتوانی 50 سنتا - obverseلیتوانی 50 سنتا - reverse50 سنتا 1925
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.08

uCoin