×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
REPUBLIQUE FRANÇAISE
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: REPUBLIQUE FRANÇAISE  | جستجو 

آفریقای استوایی فرانسه>1942 - 1958|مستعمره فرانسه

 دوره
آفریقای استوایی فرانسه 2 فرانک - obverseآفریقای استوایی فرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1948
آلومینیوم, 2.2g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.85

اقیانوسیه فرانسه>1949 - 1952|قلمروهای فرادریای فرانسه

 دوره
اقیانوسیه فرانسه 5 فرانک - obverseاقیانوسیه فرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1952
آلومینیوم, 3.75g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.99

الجزایر>1949 - 1956|مستعمره فرانسه

 دوره
الجزایر 20 فرانک - obverseالجزایر 20 فرانک - reverse20 فرانک 1949-1956
مس - نیکل, 5.6g, ø 23.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.66
الجزایر 100 فرانک - obverseالجزایر 100 فرانک - reverse100 فرانک 1950-1952
مس - نیکل, 12g, ø 29.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.19

پولینزی فرانسه>1965 - 2018|قلمروهای آن سوی دریاهای فرانسه

 دوره
پولینزی فرانسه 1 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1965
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.50
پولینزی فرانسه 1 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1975-2018
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
پولینزی فرانسه 2 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1965
آلومینیوم, 2.7g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.11
پولینزی فرانسه 2 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1973-2018
آلومینیوم, 2.3g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
پولینزی فرانسه 5 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1965
آلومینیوم, 3.75g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.24
پولینزی فرانسه 5 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1975-2018
آلومینیوم, 3.75g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68

ریونیون>1945 - 1973|سرزمین های ماورای بحار فرانسه

 دوره
ریونیون 5 فرانک - obverseریونیون 5 فرانک - reverse5 فرانک 1955-1973
آلومینیوم, 3.5g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.31
ریونیون 10 فرانک - obverseریونیون 10 فرانک - reverse10 فرانک 1955-1964
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.40

سومالی لند فرانسه>1948 - 1965|مستعمره فرانسه

 دوره
سومالی لند فرانسه 5 فرانک - obverseسومالی لند فرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1959-1965
آلومینیوم, 3.75g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.34

عفار و عیسی فرانسه>1968 - 1975|قلمروهای ماورای بحار فرانسه

 دوره
عفار و عیسی فرانسه 100 فرانک - obverseعفار و عیسی فرانسه 100 فرانک - reverse100 فرانک 1970-1975
مس - نیکل, 11.9g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.71

فرانسه>1959 - 2002|جمهوری پنجم

 دوره
فرانسه 1 سنتیم - obverseفرانسه 1 سنتیم - reverse1 سنتیم 1961-2001
فولاد ضد زنگ, 1.65g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1961-1964
فولاد ضد زنگ, 3.4g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1966-2001
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1962-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1962-2001
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1962-1964
آلومینیوم - برنز, 7g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
فرانسه ½ فرانک - obverseفرانسه ½ فرانک - reverse½ فرانک 1965-2001
نیکل, 4.5g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1960-2001
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1978-2001
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1959-1969
نقره 0.835, 12g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.49
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1970-2001
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1964-1973
نقره 0.900, 25g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.53
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1974-1987
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1988-2001
دو آلیاژی : مزکز نیکل ، حلقه آلومینیوم- برنز, 6.5g, ø 22.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1992-2001
سه آلیاژی: مرکز و حلقه خارجی آلومینیوم - برنز ، حلقه داخلی نیکل, 9g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.09
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1988
Charles de Gaulle
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1989
Estates General
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.79
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1992
200th Anniversary of French Republic
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.43
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1995
Institute of France
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.05
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1996
Jacques Rueff
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.25
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1993
Jean Moulin
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.14
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1995
Louis Pasteur
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.44
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1997
Georges Guynemer
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.58
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1989
Eiffel Tower
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.25
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1992
Pierre Mendes France
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.18
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1994
Voltaire
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.74
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1996
Decimal Franc
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.18
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1982
Leon Gambetta
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.70
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1983
Stendhal
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.44
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1985
Victor Hugo
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.04
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1986
Liberté Egalité Fraternité
نیکل, 6.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.66
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1987
Capetian dynasty
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.50
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1988
Roland Garros
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.24
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1993
Mediterranean Games
سه آلیاژی: مرکز و حلقه خارجی آلومینیوم - برنز ، حلقه داخلی نیکل, 9g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.90
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1994
International Olympic Committee
سه آلیاژی: مرکز و حلقه خارجی آلومینیوم - برنز ، حلقه داخلی نیکل, 9g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.39

فرانسه>1944 - 1959|جمهوری چهارم

 دوره
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1931-1947
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22

uCoin