×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
REPVBBLICA ITALIANA
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: REPVBBLICA ITALIANA  | جستجو 

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1946-1950
آلومینیوم, 2.5g, ø 26.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.14
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1946-1950
آلومینیوم, 3g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.47
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1956-2001
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1990-1992
فولاد ضد زنگ, 3.3g, ø 18.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1993-2001
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1977-2001
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1958-2001
Silver
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.75
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1974
Guglielmo Marconi
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.98
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1981
Livorno Naval Academy
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1992
Genoa Stamp Exhibition
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.53
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1994
Carabinieri
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1961
Italian Unification
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.87
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1965
Dante Alighieri
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.94
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1996
National Institute of Statistics
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.01
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1997
National Police
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.32
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1998
IFAD
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.48
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1999
European Parliamentary Elections
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.27

ایتالیا>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2012
10 Years of Euro Cash
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.35

uCoin