×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
rial
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: rial  | جستجو 

ایران>1992 - 2016|جمهوری اسلامی ایران

 دوره
ایران 250 ریال - obverseایران 250 ریال - reverse250 ریال 1993-2003
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 10.7g, ø 28.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32

uCoin