×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
TEN CENTS
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: TEN CENTS  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1946-1964
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.97

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش  10 euro cent - obverseاتریش  10 euro cent - reverse10 euro cent 2002-2007
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

اریتره>1997 - 2015|ناکفا

 دوره
اریتره 10 سنت - obverseاریتره 10 سنت - reverse10 سنت 1997
استیل با روکش نیکل, 3.3g, ø 20.95mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.97

اسپانیا>1999 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اسپانیا 10 euro cent - obverseاسپانیا 10 euro cent - reverse10 euro cent 1999-2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اسپانیا 10 euro cent - obverseاسپانیا 10 euro cent - reverse10 euro cent 2007-2009
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

استرالیا>1966 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا 10 سنت - obverseاسترالیا 10 سنت - reverse10 سنت 1966-1984
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
استرالیا 10 سنت - obverseاسترالیا 10 سنت - reverse10 سنت 1999-2019
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18

آفریقای جنوبی>1961 - 2019|جمهوری آفریقای جنوبی

 دوره
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 1996-2000
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 1970-1989
نیکل, 4g, ø 20.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 1990-1995
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 1996-2000
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20

آفریقای شرقی بریتانیا>1921 - 1964|شیلینگ

 دوره
آفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - reverse10 سنت 1921-1936
برنز, 11.14g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.25
آفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - reverse10 سنت 1936
برنز, 10.74g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.73
آفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - reverse10 سنت 1937-1945
برنز, 9.4g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.07
آفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - reverse10 سنت 1949-1952
برنز, 9.5g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.74
آفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - reverse10 سنت 1956
برنز, 9.36g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.27
آفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - reverse10 سنت 1964
برنز, 9.4g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.82

آلمان>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
آلمان 10 euro cent - obverseآلمان 10 euro cent - reverse10 euro cent 2002-2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

آنتیل هلند>1980 - 2013|ملکه بئاتریس

 دوره
آنتیل هلند 10 سنت - obverseآنتیل هلند 10 سنت - reverse10 سنت 1970-1985
نیکل, 2g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39

اوگاندا>1966 - 1986|جمهوری اوگاندا

 دوره
اوگاندا 10 سنت - obverseاوگاندا 10 سنت - reverse10 سنت 1966-1975
برنز, 5g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.99

باربادوس>1970 - 2018|ملکه الیزابت دوم

 دوره
باربادوس 10 سنت - obverseباربادوس 10 سنت - reverse10 سنت 1973-2005
مس - نیکل, 2.29g, ø 17.77mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22

باهاما>1966 - 2018|ملکه الیزابت دوم

 دوره
باهاما 10 سنت - obverseباهاما 10 سنت - reverse10 سنت 1966-1970
مس - نیکل, 5.54g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.85
باهاما 10 سنت - obverseباهاما 10 سنت - reverse10 سنت 1974-2005
مس - نیکل, 5.13g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
باهاما 10 سنت - obverseباهاما 10 سنت - reverse10 سنت 2007-2016
استیل با روکش نیکل, 5.54g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71

برمودا>1970 - 2017|ملکه الیزابت دوم

 دوره
برمودا 10 سنت - obverseبرمودا 10 سنت - reverse10 سنت 1970-1985
مس - نیکل, 2.45g, ø 17.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25
برمودا 10 سنت - obverseبرمودا 10 سنت - reverse10 سنت 1986-1998
مس - نیکل, 2.45g, ø 17.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
برمودا 10 سنت - obverseبرمودا 10 سنت - reverse10 سنت 1999-2009
مس - نیکل, 2.5g, ø 17.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30

بلژیک>1999 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
بلژیک 10 euro cent - obverseبلژیک 10 euro cent - reverse10 euro cent 1999-2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

تانزانیا>1966 - 2016|جمهوری متحد تانزانیا

 دوره
تانزانیا 10 سنتی - obverseتانزانیا 10 سنتی - reverse10 سنتی 1977-1984
نیکل - برنج, 4.8g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.88

ترینیداد و توباگو>1976 - 2018|جمهوری ترینیداد و توباگو

 دوره
ترینیداد و توباگو 10 سنت - obverseترینیداد و توباگو 10 سنت - reverse10 سنت 1976-2016
مس - نیکل, 1.4g, ø 16.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25

ترینیداد و توباگو>1964 - 1976|ملکه الیزابت دوم

 دوره
ترینیداد و توباگو 10 سنت - obverseترینیداد و توباگو 10 سنت - reverse10 سنت 1966-1972
مس - نیکل, 1.4g, ø 16.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35

جاماییکا>1969 - 2018|دلار

 دوره
جاماییکا 10 سنت - obverseجاماییکا 10 سنت - reverse10 سنت 1969-1989
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
جاماییکا 10 سنت - obverseجاماییکا 10 سنت - reverse10 سنت 1971-1984
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
جاماییکا 10 سنت - obverseجاماییکا 10 سنت - reverse10 سنت 1991-1994
استیل با روکش نیکل, 5.68g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
جاماییکا 10 سنت - obverseجاماییکا 10 سنت - reverse10 سنت 1995-2012
استیل با روکش مس, 2.4g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31

زیمبابوه>1980 - 2009|جمهوری زیمبابوه

 دوره
زیمبابوه 10 سنت - obverseزیمبابوه 10 سنت - reverse10 سنت 1980-1999
مس - نیکل, 3.82g, ø 19.98mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30

سیرالئون>1964 - 2015|لئون

 دوره
سیرالئون 10 سنت - obverseسیرالئون 10 سنت - reverse10 سنت 1964
مس - نیکل, 4.9g, ø 22.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.32

سریلانکا>1972 - 2019|جمهوری سریلانکا

 دوره
سریلانکا 10 سنت - obverseسریلانکا 10 سنت - reverse10 سنت 1975
نیکل - برنج, 4.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75
سریلانکا 10 سنت - obverseسریلانکا 10 سنت - reverse10 سنت 1978-1991
آلومینیوم, 1.27g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21

سیشل>1976 - 2018|جمهوری سیشل

 دوره
سیشل 10 سنت - obverseسیشل 10 سنت - reverse10 سنت 1982-2003
برنج, 3.3g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
سیشل 10 سنت - obverseسیشل 10 سنت - reverse10 سنت 2007-2012
استیل با روکش برنج, 3.37g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54

سیلان>1955 - 1971|قلمرو سیلان

 دوره
سیلان 10 سنت - obverseسیلان 10 سنت - reverse10 سنت 1963-1971
نیکل - برنج, 4.21g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

سنگاپور>1967 - 2018|جمهوری سنگاپور

 دوره
سنگاپور 10 سنت - obverseسنگاپور 10 سنت - reverse10 سنت 1967-1984
مس - نیکل, 2.83g, ø 19.41mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
سنگاپور 10 سنت - obverseسنگاپور 10 سنت - reverse10 سنت 1985-1991
مس - نیکل, 2.6g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
سنگاپور 10 سنت - obverseسنگاپور 10 سنت - reverse10 سنت 1992-2012
مس - نیکل, 2.6g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
سنگاپور 10 سنت - obverseسنگاپور 10 سنت - reverse10 سنت 2013-2018
استیل با روکش نیکل, 2.36g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08

سورینام>1962 - 2003|جمهوری سورینام

 دوره
سورینام 10 سنت - obverseسورینام 10 سنت - reverse10 سنت 1962-1986
مس - نیکل, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39

سومالی>1961 - 2019|شیلینگ سومالی

 دوره
سومالی 10 سنتسیمی - obverseسومالی 10 سنتسیمی - reverse10 سنتسیمی 1967
برنج, 4.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.11

فرانسه>1999 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
فرانسه 10 euro cent - obverseفرانسه 10 euro cent - reverse10 euro cent 1999-2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

uCoin