×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
UNC
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: UNC  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1977-2019
Kennedy Half Dollar
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.27
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2000
Massachusetts
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2001
New York
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.63

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1990-1995
فولاد ضد زنگ, 2.7g, ø 16.55mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1961-1991
برنج, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1990
Matenadaran
مس - روی - نیکل, 19.8g, ø 35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.10
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1991
Cathedral of the Archangel
مس - روی - نیکل, 19.8g, ø 35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.12

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش  2 گروشن - obverseاتریش  2 گروشن - reverse2 گروشن 1950-1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش  10 گروشن - obverseاتریش  10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش  1 euro cent - obverseاتریش  1 euro cent - reverse1 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02

ایرلند>1969 - 2000|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1988-2000
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22

اسپانیا>1975 - 2001|شاه خوان کارلوس اول

 دوره
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1989-2001
آلومینیوم, 0.55g, ø 14mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

اسپانیا>1999 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اسپانیا 5 euro cent - obverseاسپانیا 5 euro cent - reverse5 euro cent 2010-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اسپانیا 2 یورو - obverseاسپانیا 2 یورو - reverse2 یورو 2019
Old Town of Avila
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.36

اسراییل>1985 - 2017|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1985-2017
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09

اسراییل>1980 - 1985|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 شکل - obverseاسراییل 1 شکل - reverse1 شکل 1981-1985
مس - نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22

ایسلند>1981 - 2011|جمهوری ایسلند

 دوره
ایسلند 10 آورار - obverseایسلند 10 آورار - reverse10 آورار 1981
برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34

اسلواکی>1993 - 2008|جمهوری اسلواکی

 دوره
اسلواکی 10 هالیرو - obverseاسلواکی 10 هالیرو - reverse10 هالیرو 1993-2003
آلومینیوم, 0.72g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

اکوادور>1988 - 1999|جمهوری اکوادور

 دوره
اکوادور 1 سوکره - obverseاکوادور 1 سوکره - reverse1 سوکره 1988-1992
استیل با روکش نیکل, 3.2g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اکوادور 100 سوکره - obverseاکوادور 100 سوکره - reverse100 سوکره 1997
Central Bank
دو آلیاژی: مرکز برنج روی اندود، حلقه استیل , 3.6g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.16

السالوادور>1919 - 2001|جمهوری السالوادور

 دوره
السالوادور 5 سنتاوو - obverseالسالوادور 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1992-1999
استیل با روکش نیکل, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32

آلمان شرقی>1948 - 1990|آلمان شرقی

 دوره
آلمان شرقی 1 فنیگ - obverseآلمان شرقی 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1960-1975
آلومینیوم, 0.75g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

امارات متحده عربی>1973 - 2018|امارات متحده

 دوره
امارات متحده عربی 1 درهم - obverseامارات متحده عربی 1 درهم - reverse1 درهم 2012-2014
استیل با روکش نیکل, 6.1g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29

اوکراین>1992 - 2019|دولت اوکراین

 دوره
اوکراین 1 کوپیکا - obverseاوکراین 1 کوپیکا - reverse1 کوپیکا 2000-2018
فولاد ضد زنگ, 1.5g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اوکراین 2 کوپیکی - obverseاوکراین 2 کوپیکی - reverse2 کوپیکی 2001-2018
فولاد ضد زنگ, 1.8g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اوکراین 5 کوپیک - obverseاوکراین 5 کوپیک - reverse5 کوپیک 2001-2018
فولاد ضد زنگ, 4.3g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اوکراین 10 کوپیک - obverseاوکراین 10 کوپیک - reverse10 کوپیک 2001-2016
آلومینیوم - برنز, 1.7g, ø 16.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اوکراین 10 کوپیک - obverseاوکراین 10 کوپیک - reverse10 کوپیک 2014-2019
استیل با روکش برنج, 1.7g, ø 16.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اوکراین 1 هریونیا - obverseاوکراین 1 هریونیا - reverse1 هریونیا 2004-2018
Volodymyr the Great
آلومینیوم - برنز, 6.8g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
اوکراین 1 هریونیا - obverseاوکراین 1 هریونیا - reverse1 هریونیا 2015
WWII Victory
آلومینیوم - برنز, 6.8g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23

اوگاندا>1987 - 2016|جمهوری اوگاندا

 دوره
اوگاندا 5 شیلینگ - obverseاوگاندا 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1987
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 20.23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.90

بریتانیا>1982 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1985-1992
برنز, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1998-2008
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 2008-2015
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse2 پنس 1992-1997
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse2 پنس 2008-2015
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse5 پنس 1990-1997
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse5 پنس 2008-2010
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse5 پنس 2011-2015
استیل با روکش نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
بریتانیا 10 پنس - obverseبریتانیا 10 پنس - reverse10 پنس 2008-2010
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
بریتانیا 10 پنس - obverseبریتانیا 10 پنس - reverse10 پنس 2011-2015
استیل با روکش نیکل, 6.5g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
بریتانیا 20 پنس - obverseبریتانیا 20 پنس - reverse20 پنس 2008-2015
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
بریتانیا 50 پنس - obverseبریتانیا 50 پنس - reverse50 پنس 2008-2015
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 2008-2015
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.55
بریتانیا 2 پوند - obverseبریتانیا 2 پوند - reverse2 پوند 1998-2015
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 12g, ø 28.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.19

برزیل>1986 - 1988|کروزادو برزیل

 دوره
برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1986-1988
فولاد ضد زنگ, 2.16g, ø 16.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
برزیل 5 کروزادو - obverseبرزیل 5 کروزادو - reverse5 کروزادو 1986-1988
فولاد ضد زنگ, 5.21g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67

uCoin