+

اتریش 20 کرویزر, 1781-1790

Joseph II - Close Wreath above Head

سکه > 20 کرویزر, 1781-1790 - اتریش   (Joseph II - Close Wreath above Head) - obverseسکه > 20 کرویزر, 1781-1790 - اتریش   (Joseph II - Close Wreath above Head) - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 2069
کشوراتریش
عنوان20 کرویزر
سال1781-1790
موضوعJoseph II - Close Wreath above Head
دورهHoly Roman Empire (Kreuzer) (1741 - 1805)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانجوزف دوم
ترکیبنقره 0.583
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)6.68
قطر (mm)27
ضخامت (mm)1.2

نماد:

روIOSEPH II D G R I S A GERM HV BO REX
پشت20 / ARCH AVST D BVRG LOTH M D HET

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1790F248.000---
1790G+---
1789F434.000---
1789G+---
1789H+---
1788B7.644.000---
1788E+---
1788F421.000---
1788G+---
1788H+---
1787A+---
1787B18.667.000--$ 8.08
1787E+---
1787F472.000---
1787G+---
1787H+--$ 20.36
1786+---
1786A+--$ 6.83
1786B4.751.000--$ 17.07
1786E+---
1786G+---
1785A+---
1785B3.763.000---
1785E+---
1785G+---
1784A+---
1784B2.861.000---
1784C+---
1784E+---
1784G+---
1783A+---
1783B+---
1783C+---
1783E+---
1783G+---
1782A+--$ 106.49
1782C1.057.000---
1782E+---
1782G+---
1781A+--$ 68.52

برچسب ها:

کلکسیون من

 1790F
 1790G
 1789F
 1789G
 1789H
 1788B
 1788E
 1788F
 1788G
 1788H
 1787A
 1787B$ 8.08
 1787E
 1787F
 1787G
 1787H$ 20.36
 1786A$ 6.83
 1786B$ 17.07
 1786E
 1786G
 1786w/o
 1785A
 1785B
 1785E
 1785G
 1784A
 1784B
 1784C
 1784E
 1784G
 1783A
 1783B
 1783C
 1783E
 1783G
 1782A$ 106
 1782C
 1782E
 1782G
 1781$ 68.52
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin