+

اتریش 20 کرویزر, 1792-1804

سکه > 20 کرویزر, 1792-1804 - اتریش   - obverseسکه > 20 کرویزر, 1792-1804 - اتریش   - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 2139
کشوراتریش
عنوان20 کرویزر
سال1792-1804
دورهHoly Roman Empire (Kreuzer) (1741 - 1805)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانفرانسیس دوم
ترکیبنقره 0.583
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)6.68
قطر (mm)28
ضخامت (mm)شناخته نشده (help us to know)

Legend:

روFRANC II D G R I S A GERM HV BO REX
پشت20 / ARCH AVST D BVRG LOTH M D HET

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1804A+--$ 13.17
1804B5.693.000--$ 11.35
1804C566.000---
1804E+---
1804F651.000---
1804G+---
1803A+---
1803B8.469.000---
1803C5.925.000--$ 15.94
1803E+---
1803F+---
1803G+---
1803H+---
1802A+--$ 8.99
1802B1.359.000---
1802C+---
1802E+---
1802G+---
1802H+---
1797B1.099.000---
1797C662.000---
1797E+---
1797F192.000---
1797G+---
1797H+---
1796B1.099.000---
1796C42.000---
1796E+---
1796F473.000---
1796G+---
1796H+---
1795B4.544.000---
1795C+---
1795E+---
1795F270.000---
1795G+---
1795H+---
1794B2.981.000--$ 18.75
1794E+---
1794F315.000---
1794G+---
1794H+---
1793A+---
1793B3.833.000---
1793E+---
1793F350.000---
1793G+---
1793H+---
1792A+---
1792B2.005.000---
1792E+---
1792H+---

برچسب ها:

کلکسیون من

 1804A$ 13.17
 1804B$ 11.35
 1804C
 1804E
 1804F
 1804G
 1803A
 1803B
 1803C$ 15.94
 1803E
 1803F
 1803G
 1803H
 1802A$ 8.99
 1802B
 1802C
 1802E
 1802G
 1802H
 1797B
 1797C
 1797E
 1797F
 1797G
 1797H
 1796B
 1796C
 1796E
 1796F
 1796G
 1796H
 1795B
 1795C
 1795E
 1795F
 1795G
 1795H
 1794B$ 18.75
 1794E
 1794F
 1794G
 1794H
 1793A
 1793B
 1793E
 1793F
 1793G
 1793H
 1792A
 1792B
 1792E
 1792H
Wish list×
حذف
مبادله
uCoin