+

باربادوس 5 سنت, 1973-2007

سکه > 5 سنت, 1973-2007 - باربادوس  - obverseسکه > 5 سنت, 1973-2007 - باربادوس  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 11
کشورباربادوس
عنوان5 سنت0.05 BBD = 0.03 USD
سال1973-2007
دورهملکه الیزابت دوم (1970 - 2018)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانالیزابت دوم
ترکیببرنج
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)3.75
قطر (mm)21
ضخامت (mm)1.67

Legend:

روBARBADOS / PRIDE AND INDUSTRY
پشتFIVE CENTS / PN

طراحان:

طرفنامعلامت
پشتPhilip NathanPN

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2007++-$ 0.31
2006++-$ 0.28
2005++-$ 0.36
2004++-$ 0.25
2002++-$ 0.35
2001++-$ 0.27
2000++-$ 0.36
1999++-$ 0.33
1998++-$ 0.17
1997++-$ 0.32
1996++-$ 0.34
1995++-$ 0.80
1994++-$ 0.25
1991++-$ 0.57
1989++-$ 0.46
19884.200.000+-$ 0.44
1986++-$ 0.33
1985++--
1984FM-1.737+$ 6.87
1983FM-1.500459-
19822.100.000+-$ 0.43
1982FM-1.500843$ 4.49
1981FM-1.827943-
1980FM-2.1492.111$ 0.31
19794.800.000+-$ 0.52
1979FM-2.0234.126$ 0.95
1978FM-4.5174.436-
1977FM-2.5685.014-
1975FM-6.36020.000$ 1.78
1974FM-8.70836.000$ 3.23
19733.000.000+-$ 0.32
1973FM-7.50097.000$ 0.81

برچسب ها:

کلکسیون من

 2007$ 0.31
 2006$ 0.28
 2005$ 0.36
 2004$ 0.25
 2002$ 0.35
 2001$ 0.27
 2000$ 0.36
 1999$ 0.33
 1998$ 0.17
 1997$ 0.32
 1996$ 0.34
 1995$ 0.80
 1994$ 0.25
 1991$ 0.57
 1989$ 0.46
 1988$ 0.44
 1986$ 0.33
 1985
 1984SET$ 6.87
 1983SET
 1982$ 0.43
 1982FMSET$ 4.49
 1981SET
 1980SET$ 0.31
 1979$ 0.52
 1979FMSET$ 0.95
 1978SET
 1977SET
 1975SET$ 1.78
 1974SET$ 3.23
 1973$ 0.32
 1973FMSET$ 0.81
uCoin