+

دانمارک 2 اوره, 1948-1972

سکه > 2 اوره, 1948-1972 - دانمارک  - obverseسکه > 2 اوره, 1948-1972 - دانمارک  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 840
کشوردانمارک
عنوان2 اوره
سال1948-1972
دورهشاه فردریک نهم (1947 - 1972)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانفردریک نهم
ترکیبروی
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)3.2
قطر (mm)20.8
ضخامت (mm)1.66

Legend:

پشت2 ØRE / DANMARK

طراحان:

طرفنامعلامت
روHarald SalomonS

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1972♥ S6.496.000--$ 0.52
1971♥ C35.811.000--$ 0.26
1970♥ C23.864.000--$ 0.20
1969♥ C29.276.000--$ 0.19
1968♥ C17.632.000--$ 0.22
1967♥ C22.439.000--$ 0.19
1966♥ C21.949.000--$ 0.24
1965♥ C20.173.000--$ 0.19
1964♥ C15.411.000--$ 0.29
1963♥ C19.470.000--$ 0.29
1962♥ C10.980.000--$ 0.27
1961♥ C15.504.000--$ 0.20
1960♥ C16.504.000--$ 0.42
1959♥ C10.462.000--$ 0.30
1958♥ C8.119.999--$ 0.26
1957♥ C15.329.000--$ 0.40
1956♥ C10.004.000--$ 0.36
1955♥ N6.968.000--$ 0.31
1954♥ N6.497.000--$ 0.35
1953♥ N8.112.000--$ 0.46
1952♥ N4.874.000--$ 0.38
1951♥ N3.766.000--$ 0.64
1950♥ N4.544.000--$ 0.65
1949♥ N1.603.000--$ 1.30
1948♥ N1.927.000--$ 0.43

برچسب ها:

کلکسیون من

 1972$ 0.52
 1971$ 0.26
 1970$ 0.20
 1969$ 0.19
 1968$ 0.22
 1967$ 0.19
 1966$ 0.24
 1965$ 0.19
 1964$ 0.29
 1963$ 0.29
 1962$ 0.27
 1961$ 0.20
 1960$ 0.42
 1959$ 0.30
 1958$ 0.26
 1957$ 0.40
 1956$ 0.36
 1955$ 0.31
 1954$ 0.35
 1953$ 0.46
 1952$ 0.38
 1951$ 0.64
 1950$ 0.65
 1949$ 1.30
 1948$ 0.43
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin